english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

kontakty na právní kanceláře

Pokud hledáte poskytovatele právnických služeb pro řízení v USA. 

V níže uvedeném abecedním seznamu naleznete kontakty na právní kanceláře se sídlem v USA, případně i se sídlem v ČR, pokud takové kanceláře provozují či jsou schopny zprostředkovat právní zastoupení na území USA. Seznam byl vypracován na základě dostupných informací o právních kancelářích, které v minulosti s naším úřadem či jeho klienty spolupracovaly.

Uvedené právní kanceláře nejsou s Generálním konzulátem ČR v Los Angeles žádným způsobem smluvně spojeny. Konzulát neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb, za úplnost či pravdivost uvedených informací a ani nedisponuje informacemi o možných finančních nákladech spojených s právním zastoupením ze strany uvedených firem.

Kontakty na veškeré právní kanceláře se sídlem v Kalifornii lze vyhledat na webové stránce Advokátní komory státu Kalifornie.Bergener Mirejovsky Law

4220 Von Karman Avenue, Suite 200
Newport Beach, CA 92660

telefon: +1 949 729 1500
e-mail: info@bergenerlaw.com
www.bergenerlaw.com

specializace mj. na dopravní nehody, náhrady škody v případech zranění či úmrtí

 

Peter Rasla & Associates, P.L.C.
19200 Von Karman Avenue, Suite 400
Irvine, CA  92612

telefon: +1 (949) 390-9994, +1 (949) 387-9443
e-mail: Peter.Rasla@RaslaLaw.com
https://www.irvineprobatelawyer.com/

specializace na vypořádání pozůstalostí a insolvenční právo

 

Bulinský, Vávra & Partners
advokátní kancelář

třída Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno

telefon: +420 542 215 109, +420 542 219 678
fax: +420 542 214 482
e-mail:  bumama@bumama.cz
www.bumama.cz

specializace mj. na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé, pracovní právo, rodinné právo, trestní právo

 

Dentons Europe CS LLP
advokátní kancelář

Platnéřská 4
110 00  Praha 1

telefon: +420 236 082 111
fax: +420 236 082 999
e-mail: prague@dentons.com
 


Dentons US LLP

601 S. Figueroa Street, Suite 2500
Los Angeles, CA 90017

telefon: +1 213 623 9300
fax: +1 213 623 9924
e-mail: joel.siegel@dentons.com
www.dentons.com

specializace mj. obchodní právo, pracovní právo, daně, nemovitosti

 

H&P Law
advokátní kancelář

Sokolovská 6/85
186 00 Praha 8-Karlín

telefon: +420 221 719 041
e-mail: info@ak-hp.cz
www.ak-hp.cz

specializace mj. komplexní právní služby ve všech oblastech českého, evropského a mezinárodního práva

 

Havel, Holásek & Partners
advokátní kancelář

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1-Nové Město

telefon: +420 255 000 111
fax: +420 255 000 110
e-mail: office@havelholasek.cz
www.havelholasek.cz

specializace mj. na obchodní právo, nemovitosti, mezinárodní ochrana investic, pracovní právo, trestní právo

 

Kapounková Legal
advokátní kancelář

K Bohnicím 823/1b
171 00 Praha 7-Troja

telefon: + 420 731 748 255
e-mail: barbara@kapounkovalegal.cz
www.kapounkovalegal.eu

specializace mj. na právní vztahy s mezinárodním prvkem, soudní spory, insolvenční a rodinné právo

 

Koubíková Legal
advokátní kancelář

Plaská 623/5
150 01 Praha 5-Malá Strana

telefon: +420 728 166 832
e-mail: info@koubikovalegal.eu
http://www.koubikovalegal.eu/en

specializace mj. na mezinárodní právo soukromé, obchodní právo, rodinné právo, únosy dětí, nemovitosti, náhrady škody, dědické řízení

 

LN Law Office Prague
advokátní kancelář

Slezská 1297/3
120 00  Praha 2-Vinohrady

mobil: +420 603 252 199
e-mail: assistant@lawofficeprague.eu
https://www.lawofficeprague.eu/

specializace mj. na občanské, rodinné, pracovní, obchodní a trestní právo s mezinárodními prvky

 

Moreno Vlk & Asociados
advokátní kancelář

Sokolovská 22
186 00 Praha 8

telefon: +420 224 818 736-7
mobil: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
www.moreno-vlk.eu/cs

specializace mj. pohledávky, náhrady škody, pojistné události, nemovitosti, rodinné právo, obchodní právo

 

Voborník, Nigrini, Kipiel
advokátní kancelář

Kladská 1489/5
120 00 Praha 2

telefon: +420 224 811 737-8
fax: +420 224 819 429
e-mail: office@v-n.cz
www.v-n.cz

specializace mj. obchodní právo, nemovitosti, občanské právo, insolvenční řízení