english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

dědické řízení v USA

Pokud potřebujete informace o dědickém řízení v USA.

V souladu s místní legislativou je v případech dědictví v USA postup značně odlišný od postupu dle zákonů v České republice. V obecné rovině lze konstatovat, že pokud se v USA nenachází žádný dědic, dědické řízení nemusí být vůbec zahájeno, neboť není automaticky ustanoven notář, který by měl soudní funkci, aby dědické řízení zahájil. Podnět k zahájení dědického řízení totiž přichází zpravidla ze strany pozůstalých rodinných příslušníků. Pokud na soud či správní orgán dosud nebyl podán podnět za účelem uplatnění dědického nároku, potom je věc zpravidla stále otevřená.

V případě, že máte informaci o možném dědictví, které by se vás mohlo týkat (například v případě úmrtí příbuzného, který žil v USA), doporučujeme se v prvé řadě obrátit na specializovaný "soud ve věcech pozůstalosti" (Probate Court) příslušný dle místa úmrtí dotyčného příbuzného. Tento soud by měl být schopen poskytnout kopii závěti, případně rovněž sdělit, zda bylo dědické řízení zahájeno a kdo je vykonavatelem pozůstalosti.

S ohledem na místní specifické podmínky v každém státě USA a vůbec obecně s ohledem na komplikovanost amerického právního a daňového systému, neboť v této souvislosti bude třeba vyřešit také otázku dědické daně a případně i daně z prodeje nemovistosti, doporučujeme využít placených služeb některé místní právní kanceláře (probate/estate attorney), která se na dědická řízení v daném státě USA specializuje.