українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19 v Ukrajině - aktuální podmínky vstupu do země

Od 5. 8. 2021 začala platit pravidla vstupu do Ukrajiny, která usnadňují cestování očkovaným - nenaočkovaní cizinci mají i nadále povinnost mít nainstalovanou aplikaci "VDoma" a po 72 hodinách po vstupu do Ukrajiny nastoupit do 10 denní samoizolace, pokud si v této době neudělají PCR nebo antigenní test v akreditované laboratoři.  U očkovaných s příslušným potvrzením o ukončení očkování tato povinnost odpadá. V Ukrajině byla zavedena adaptivní karanténa, její platnost však byla pozastavena po dobu trvání válečného stavu.

Informace k aktuálnímu stavu šíření infekce v Ukrajině je možné nalézt zejména na následujících stránkách:

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://www.facebook.com/moz.ukr/

Karanténní opatření a podmínky vstupu do země se řídí vyhláškou Vlády Ukrajiny č. 1236/2020, která je průběžně novelizována. Platný text vyhlášky (v ukrajinštině) lze nalézt na stránkách Nejvyšší rady Ukrajiny zde.

 

PODMÍNKY VSTUPU NA ÚZEMÍ UKRAJINY

Pro cizince (včetně držitelů povolení k přechodnému pobytu) platí následující podmínky:

Všichni cizinci, bez ohledu na věk a zemi, ze které přijíždějí, musejí mít při vstupu na Ukrajinu

 • uzavřeno pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). Pojištění má vydávat společnost (pojišťovna) s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny (assistance). Pojistka přitom musí pokrývat celé období pobytu na Ukrajině. Ukrajinské pojišťovny nabízejí pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 online;

 

 • a buď:
  • negativní výsledek testu na COVID-19 metodou PCR nebo antigenního testu provedeném méně než 72 hodin do přechodu hranice;
  • certifikát o provedení plného očkování proti COVID-19 jednou z vakcín schválených WHO pro použití v mimořádných situacích vydaném podle pravidel WHO z r. 2005 nebo podle pravidel dvoustranných smluv o uznávání certifikátů o očkování proti COVID-19;
  • nebo zahraniční certifikát, který potvrzuje:
   • očkování jednou nebo několika dávkami vakcín schválených WHO pro použití v mimořádných situacích;
   • nebo negativní výsledek testu metodou PCR nebo uzdravení osoby z nemoci COVID-19 vydaný k tomu zmocněnými orgány zemí EU nebo jiných zemí, se kterými má Ukrajina uzavřenu odpovídající dvoustrannou smlouvu.

Uznávané vakcíny: Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson's Janssen, AstraZeneca/Vaxzevria, AstraZeneca/Covishield (Indie), AstraZeneca/SKBio (Jižní Korea), Moderna/Spikevax, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac).

Z povinnosti předložit potvrzení o provedeném očkování či testu jsou vyňaty děti mladší 12 let,  pracovníci diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací akreditovaní na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci,  řidiči a členové posádek autobusů pravidelné, nepravidelné a kyvadlové přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků,  instruktoři ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil. Děti ve věku od 12 a mladší 18 let jsou povinny jeden z těchto dokladů mít, ale jsou vyňaty z povinnosti být v samoizolaci a nainstalovat si aplikaci "VDoma".

Z povinnosti předložit pojištění jsou vyňati např. pracovníci diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací akreditovaní na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci,  řidiči a členové posádek autobusů pravidelné, nepravidelné a kyvadlové přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků,  instruktoři ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil.

Cizinci, kteří při vstupu nepředloží potvrzení  o provedeném plném schématu očkování proti Covidu-19, jsou povinni

 •  před vstupem na Ukrajinu si nainstalovat aplikaci "VDoma" (lze provést předem, nebo naskenováním QR kódu, který je k dispozici na letišti po výstupu z letadla, v případě, že si cizinec odmítne aplikaci nainstalovat, nebude na území Ukrajiny vpuštěn) a 
 • do 72 hodin po vstupu na Ukrajinu zahájit samoizolaci;
 • během období 72 hodin po vstupu na Ukrajinu takový cizinec může buď bez dalšího území Ukrajiny opustit (nemusí si tedy dělat test), nebo si musí nechat provést PCR test nebo antigenní test na Covid-19. Pokud je test negativní, cizinec nemusí nastoupit do samoizolace. Test musí být proveden v akreditované laboratoři.

Seznam akreditovaných laboratoří

 

Pokud cizinec Ukrajinu do 72 hodin neopustí nebo si v této době nezajistí PCR či antigenní test, jehož výsledek je negativní, je povinen po uplynutí 72 hodin pro vstupu na Ukrajinu nastoupit do 10 denní samoizolace, a to na adrese, kterou vyplnil v aplikaci "VDoma". Samoizolaci je možné kdykoliv přerušit na základě obdržení negativního výsledku PCR nebo antigenního testu. Test musí být proveden v akreditované laboratoři.

 

 

Povinnost samoizolace a nainstalování aplikace "VDoma" se nevztahuje např. na děti mladší 18 let, vedoucí a členy oficiálních delegací, pracovníky diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací akreditované na Ukrajině a jejich rodinné příslušníky,  řidiče a členy posádek autobusů pravidelné, nepravidelné a kyvadlové přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků,  instruktory ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil, osoby účastnící se oficiálních sportovních akcí a jejich doprovod, studenty ukrajinských vzdělávacích institucí a jejich doprovod.

Více informací ke karanténním opatřením naleznete na stránkách Visit Ukraine.

Seznam hraničních přechodů, jež jsou v provozu

Doporučujeme sledovat i webové stránky českých zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, abyste měli kompletní informace o zavedení a platnosti všech případných omezujících opatřeních, jež tyto státy přijaly. 

 

 

ADAPTIVNÍ KARANTÉNA (pozastavena po dobu trvání válečného stavu)

 

V Ukrajině je zavedena adaptivní karanténa. Aplikuje se systém čtyř epidemiologických stupňů nebezpečí - zelený, žlutý, oranžový a červený. Jednotlivé oblasti na Ukrajině jsou do nich rozděleny, a to v závislosti na epidemiologické situaci, v níž se aktuálně nacházejí.

Aktuální informace ke COVID-19 na Ukrajině 

Rozdělení oblastí dle aktuálního epidemiologického nebezpečí (Příloha  ve formátu .pdf na samém konci stránky v odkaze; je pravidelně aktualizovaná). Rozhodnutí o zařazení oblastí do jednotlivých stupňů přijímá Státní komise pro technogenní a ekologickou bezpečnost a mimořádné situace - protokoly rozhodnutí komise zde.

Zelený stupeň

 • zavedl by se pro celou zemi, a to jen v případě, že
  • úroveň onemocnění na chřipku a ostrou respiratorní virovou infekci nepřevýší minimálně ve 13 regionech 50 % epidemiologického prahu stanoveného Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny pro ten který region a
  • koeficient výskytu případů onemocnění COVID-19 bude menší než 5 %

Žlutý stupeň

 • jelikož zelený stupeň nelze v současné době aplikovat, je žlutý stupeň od 24. 2. 2021 stanoven jako základní pro území Ukrajiny
 • povinné nošení roušek nebo respirátorů zakrývajících nos a ústa na všech veřejných místech a ve veřejné dopravě
 • povinné nošení dokladů totožnosti
 • zákaz opouštět místa samoizolace a observace
 • zákaz organizace veškerých akcí (kulturních, sportovních, zábavních, společenských, náboženských, reklamních, vědeckých, vzdělávacích, odborných a jiných) s účastí více než 1 osoby na 4 metry čtvereční budovy nebo venkovního prostoru, nebo těch, u nichž naplněnost sálů přesahuje 50 % míst v každém jednotlivém sále
  • výjimky:
   • akce nutné pro zabezpečení činnosti státních úřadů a orgánů místní samosprávy
   • provedení kvalifikačních notářských zkoušek a testování na prověření znalosti zákonných pravidel státní registrace
   • oficiální sportovní akce, přičemž počet diváků je omezen na 50 % vymezené kapacity a organizátoři musejí zajistit dodržení stanovených epidemiologických pravidel (při stojících návštěvnících musí organizátor zajistit značení či jiné prostředky, dle nichž bude dodržen vzájemný 1,5 metrový rozestup)
 • kina, divadla, další kulturní zařízení mohou být naplněna pouze do 50 % své kapacity (týká se i jednotlivých kinosálů, resp. částí kulturního zařízení) s tím, že jsou povinny zajistit volný prostor kolem účastníka
 • možné ve veřejné dopravě, včetně MHD, cestovat maximálně v takovém počtu osob, jenž odpovídá počtu sedadel daného dopravního prostředku
 • zákaz organizace diskoték, provozu zábavních center, nočních klubů; v restauracích a obdobných zařízeních nelze organizovat hromadné oslavy jakéhokoliv typu
 • uzavření restaurací a jiných stravovacích zařízení v době od 24:00 do 07:00 hod. (povolena zůstává možnost objednávky s doručením na určenou adresu či vyzvednutí objednávky v daném zařízení)
  • v těchto zařízeních zároveň musí být zajištěna vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými stoly minimálně 2 metry a za každým stolem můžou sedět maximálně 4 osoby (do tohoto počtu se nezapočítávají děti do 18 let)
  • je povinností nosit roušky při jakémkoliv opuštění místa u stolu; roušku lze naopak sundat jen v průběhu konzumace
 • zákaz provozu veškerých hospodářských subjektů (obchodů apod.), které nejsou schopny zajistit vyznačení minimálně 1,5 metrových rozestupů mezi klienty čekajícími ve frontách, nošení roušek svých pracovníků i zákazníků a náležité ukládání použitých prostředků individuální ochrany do speciálních kontejnerů
 • zákaz provozu veškerých ubytovacích zařízení (s výjimkou hotelů, rehabilitačních a sociálních ústavů a lázeňských zařízení)
 • uzavření vzdělávacích zařízení, v nichž se na samoizolaci nachází více než 50 % žáků/studentů a pedagogického personálu
 • odložení plánovaných operací s následujícími výjimkami:
  • výskyt komplikací v průběhu těhotenství a porodu
  • poskytování lékařské péče ženám v těhotenství, při porodu a po porodu a novorozencům
  • poskytování lékařské péče onkologicky a pulmonologicky nemocným pacientům ve specializovaných odděleních
  • poskytování paliativní lékařské péče
  • jiné operace, pokud by jejich odložení znamenalo riziko ohrožení života
 • zákaz provozu sportovních zařízení, včetně fitness center (s výjimkou těch zařízení, které zajistí přítomnost maximálně 1 návštěvníka na 10 metrů čtverečních)
 • zákaz provozu bazénů, které nejsou schopny zajistit, aby v jedné dráze byly maximálně 4 (v případě individuálních tréninků), resp. 6 (v případě skupin) osob
 • cizí osoby mají zákaz návštěv ústavů poskytujících sociální ochranu, kde žijí občané pokročilého věku, váleční veteráni, invalidé, osoby s mentálními poruchami či rodiny/osoby v těžkých sociálních situacích (s výjimkou zařízení poskytujících krizové služby)
  • výše uvedená zařízení však mohou 1x týdně navštívit zákonní zástupci, rodinní příslušníci a příbuzní umístěných osob¨

Oranžový stupeň

 • všechna opatření žlutého stupně
 • dodatková opatření přijatá příslušnou oblastní komisí pro mimořádné situace

Červený stupeň

 • všechna opatření žlutého stupně
 • posílená opatření přijímá státní komise pro mimořádné situace
 • pohyb na veřejných prostranstvích povinně v maskách/respirátorech
 • uzavření restaurací a jiných stravovacích zařízení (povolena zůstává možnost objednávky s doručením na určenou adresu či vyzvednutí objednávky v daném zařízení a otevřené zůstávají restaurace a stravovací zařízení na letištích)
  • hotelové restaurace mohou fungovat jen v době od 06:00 do 11:00 hod., popř. ve formě donášky na pokoj
 • uzavření obchodních a zábavních center
 • uzavření obchodů
  • výjimky (platí i pro obchodní centra, která mají svou prodejní plochu alespoň ze 60 % vyhrazenu pro níže uvedené produkty a zároveň zabrání návštěvníkům přístup k jiným než níže uvedeným produktům):
   • potraviny, pohonné hmoty, lékárny, zdravotnické potřeby, hygienické potřeby, čisticí prostředky pro domácnost
   • telekomunikační služby (za podmínky předchozí registrace)
   • finanční služby, banky, pošty
   • lékařské a veterinární praxe
   • čerpací stanice (bez stravovacích zón)
   • autoservisy, stanice technické kontroly
   • opravny výpočetní techniky, domácích spotřebičů i předmětů osobního užití
   • kadeřnictví a salony krásy (za podmínky předchozí registrace)
   • subjekty zaobírající se sběrem a zpracováním odpadů
   • prodejny tištěných sdělovacích prostředků
   • prodejny veterinárních preparátů, krmiva pro zvířata, osiv, prostředků na ochranu rostlin
   • prodej s doručením na adresu zůstává zachován
 • zákaz konání kulturních akcí (s výjimkou fungování historicko-kulturních přírodních rezervací a koncertů či filmových představení sledovaných z automobilů)
 • zákaz provozu sportovních zařízení, včetně fitness center a bazénů (s výjimkou členů ukrajinské reprezentace a jejich trenérů při dodržení stanovených epidemiologických opatření)
 • zákaz organizace veškerých akcí (sportovních, zábavních, společenských, náboženských, reklamních, vědeckých, vzdělávacích, odborných a jiných), kromě oficiálních sportovních akcí, které se však musejí odehrávat bez diváků a za dodržení stanovených epidemiologických pravidel
 • zákaz provozu nepotravinářských trhů
 • uzavření vzdělávacích zařízení (s výjimkou předškolních a speciálních institucí a výuky v 1.-4. třídě)