Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Sankce
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vnitrostátní sankční seznam

 

Dle zákona č. 1/2023 Sb. o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích Ministerstvo zahraničních věcí vede vnitrostátní sankční seznam a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách. Zápis na vnitrostátní sankční seznam obsahuje především identifikační údaje subjektu, popis jednání postižitelného podle příslušného předpisu Evropské unie, rozsah omezujících opatření vůči subjektu a datum zveřejnění zápisu.

Ministerstvo zahraniční věcí sděluje, že vláda postupem podle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), vydala usnesení č. 195 ze dne 27. dubna 2024 (viz https://www.odok.cz/portal/zvlady/usneseni/2024/195/), kterým rozhodla mimo jiné o zápisu právnické osoby Voice of Europe s.r.o. se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, na vnitrostátní sankční seznam.

Vůči tomuto subjektu – právnické osobě, společnosti Voice of Europe s.r.o., mají být kromě dalších uplatněna omezující opatření v rozsahu § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provádění mezinárodních sankcí“). Konkrétně se jedná o omezení nebo zákaz poskytování služeb elektronických komunikací za účelem spojení se sankcionovaným subjektem, tj. společností Voice of Europe s.r.o. podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o provádění mezinárodních sankcí a poskytování jiného spojení se subjektem, tj. společností Voice of Europe s.r.o., podle § 6 odst. 2 písm. c) tohoto zákona.

V důsledku výše uvedeného rozhodnutí o zařazení právnické osoby Voice of Europe s.r.o. na vnitrostátní sankční seznam dopadají povinnosti související s ustanoveními § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona o provádění mezinárodních sankcí na poskytovatele služeb elektronických komunikací či jiného spojení. Tyto povinnosti spočívají nejen v neposkytnutí jakékoli služby elektronických komunikací tomuto subjektu či spojení s ním, ale v případě poskytovatelů služby přístupu k internetu i v zamezení přístupu k internetovým stránkám provozovaným společností Voice of Europe s.r.o. Jedná se konkrétně o tyto adresy internetových stránek: www.voiceofeurope.com a www.voiceofeurope.eu.

Rozhodnutí vlády o zařazení na vnitrostátní sankční seznam je rozhodnutím veřejného orgánu s příslušnou pravomocí ve smyslu článku 3 odst. 3 třetí pododstavec písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012, a zamezení přístupu k obsahu těchto stránek tak představuje přípustnou výjimku podle tohoto nařízení.

 

Sankční seznam ve formátu CSV je dostupný zde.

přílohy

Vnitrostátní sankční seznam 17 kB xlsx (Dokument) 31.5.2024

Vnitrostátní sankční seznam 137 kB pdf (Acrobat dokument) 31.5.2024

.