Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výdaje pod kontrolou

 

V zájmu transparentnosti při nákládání s veřejným majetkem a veřejnými prostředky v rámci rozpočtové kapitoly MZV postupně zveřejňujeme údaje o obchodních smlouvách, objednávkách, dotačních a grantových smlouvách, odprodeji majetku MZV a dalších výdajových titulech.

 

Dotace nestátním neziskovým organizacím a dotace v rámci transformační spolupráce zveřejňujeme v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí, v
Centrálním registru dotací (IS CEDR III), provozovaném Ministerstvem financí ČR.


 

Přehled finanční podpory, poskytované krajanským spolkům a organizacím v zahraničí na kulturní a vzdělávací projekty a opravy a údržby krajanských škol a dalších prvků českého kulturního dědictví, zveřejňujeme za aktuální rok. Podpora je poskytována za základě usnesení vlády ČR č. 262 ze dne 9. 4. 2010 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015.


  V souladu s usnesením vlády ČR č. 1 ze dne 5. 1. 2011 pravidelně aktualizujeme a zveřejňujeme informace o odprodeji nepotřebného odprodeji nepotřebného Movitého i nemovitého majetku MZV.
Nakládání s majetkem státu upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 


Skutečné čerpání, vývoj a konečný stav ukazatelů rozpočtu kapitoly MZV jsou podrobně specifikovány v dokumentech Závěrečného účtu kapitoly 306, který publikujeme za předchozí rozpočtový rok.


 

.