Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak žádat MZV o odškodnění

 

Postup při projednávání nároků na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. srpna 2012 č. 593 k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a k souvisejícímu doporučení zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí následující postup při projednávání žádostí o odškodnění ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů:

K přijímání žádostí o náhradu škod, které jsou uplatňovány vůči státu ve věcech týkajících se MZV a zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (velvyslanectví, generální konzuláty a konzuláty) z titulu nesprávného úředního postupu nebo nezákonného rozhodnutí podle zákona č. 82/1998 Sb., a ke koordinaci vyřizování těchto žádostí je příslušná Sekce právní a konzulární. Pokud se žádost týká působnosti útvaru MZV, který nespadá do Sekce právní a konzulární, je tento útvar příslušný z věcného hlediska k jejímu vyřízení.

Postup MZV při projednávání žádostí dle zákona č. 82/1998 Sb.:

  1. Přijetí žádosti a její zaevidování v příslušné databázi MZV;
  2. Vyrozumění žadatele, případně právního zástupce o přijetí žádosti a lhůtě pro její vyřízení;
  3. Vyžádání doplnění žádosti, pokud neobsahuje všechny náležitosti;
  4. Vyžádání a shromáždění podkladových materiálů ve vztahu k žádosti;
  5. Posouzení žádosti;
  6. Vyrozumění žadatele o výsledku šetření, a to do 6 měsíců od přijetí žádosti. 
.