Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Jazyková příprava

 

Jazykové znalosti patří bezesporu k základním dovednostem nezbytným pro výkon zahraniční služby. Jazyková katedra Diplomatické akademie poskytuje jazykové kurzy nejen diplomatickým pracovníkům MZV, ale rovněž administrativním pracovníkům ministerstva a podle svých možností i jejich rodinným příslušníkům. 

Diplomatická akademie je rovněž oprávněna k provádění jazykových zkoušek, které jsou akreditovány MŠMT a které jsou platné v rámci státní správy.

Spektrum jazyků, které Diplomatická akademie vyučuje, se neustále rozšiřuje. Vedle standardně vyučované angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny, lze navštěvovat i kurzy arabštiny, čínštiny a portugalštiny.

Jedná se o celoroční kurzy, které se konají zpravidla 2 krát týdně, a to na různých úrovních – od začátečníků až po konverzaci.

Kromě těchto celoročních kurzů nabízí Diplomatická akademie i speciální krátkodobé jazykové kurzy, zaměřené na určité téma mající souvislost ze zahraniční službou – např. angličtinu v diplomacii, analytické psaní v angličtině, španělštinu v diplomacii či negociace ve francouzštině.

Na přípravě jazykových kurzů Diplomatická akademie spolupracuje např. s Institut Français, Instituto Cervantes či Instituto Camoes, nebo s některými prestižními jazykovými školami, jako je Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Nejvyšší kurzy a kurzy konverzace vedou vždy rodilí mluvčí.

Kromě jazykových programů organizovaných v Praze mohou čeští diplomaté zdokonalovat své jazykové znalosti i na kurzech v zahraničí. Každoročně se účastní například dvoutýdenního jazykového kurzu vlády Valonska v Monsu v Belgii.

Na základě memoranda podepsaného s Foreign Service Institute of the Foreign Affairs of the Republic of China (Taiwan) mají čeští diplomaté možnost účastnit se speciálního studijního programu Foreign Service Institutu a v ročním kurzu si zdokonalit znalosti mandarínské čínštiny.

Úzká spolupráce se rozvinula mezi Diplomatickou akademií a Mezinárodní organizací Frankofonie (OIF). Frankofonie finančně přispívá na standardní kurzy francouzštiny, stejně na specializované kurzy, jako jsou „Negociace ve francouzštině“ nebo „Mluvený projev ve francouzštině“. Každoročně OIF také poskytuje  studijní pobyty v Millefeuille u Avignonu pro vysoké úředníky státní správy.

Diplomatická akademie spoluorganizuje tzv. „Café francophone“, což je pravidelné neformální setkání pracovníků MZV s frankofonními diplomaty působícími v Praze. Tato setkání poskytující možnost neformálního navázání kontaktů a konverzace ve francouzštině při šálku kávy získala na popularitě a jsou hojně navštěvována nejen frankofonními diplomaty, ale i diplomaty dalších zemí, kteří chtějí využít příležitosti francouzské konverzace.

Obdobnou příležitost, tentokrát pro německy hovořící diplomaty, představují tzv. „Salongespräche“, pořádané ve spolupráci s velvyslanectvími německy mluvících zemí. 

Výuce němčiny napomáhá i spolupráce se Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, na jejímž základě vznikl kurz „Němčina v diplomacii“.

Stranou nezůstává ani výuka španělštiny a neformální setkávání španělsky a portugalsky hovořících diplomatů, tzv. „Café Iberoamericano“.

Jazykovou přípravu posilují i cykly přednášek pořádaných v jednotlivých jazycích na odborná témata, ať jde například o „Kulturní politiku ve Francii“ či „Ekonomiku v zemích Latinské Ameriky“.

Diplomatická akademie prohlubuje spolupráci s Instituto Camões v Praze

Ředitelka odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV dr. Věra Jeřábková jednala v dubnu 2015 s ředitelem pražské pobočky Instituto Camões o možnostech další spolupráce při výuce portugalského… více ►

Černínský palác poprvé hostil „Café Iberoamericano“

Po úspěchu neformálních setkávání německy a francouzsky hovořících diplomatů a státních úředníků byly zahájeny i schůzky ve španělštině a portugalštině. „Café iberoamericano“ se v Černínském… více ►

Ředitel Francouzského institutu v Praze přednášel o kulturní diplomacii ve Francii

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky zahájila cyklus přednášek ve francouzštině pro diplomaty a úředníky státní správy. Prvním tématem se stala kulturní diplomacie… více ►

.