Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finanční prostředky

 

Nejčastěji se dokládá výpis z účtu, ve spojení s mezinárodní platební kartou, doklad o zaplacení služeb, stipendium, grant, platový výměr aj.

SCHENGENSKÁ VÍZA

Finanční prostředky se dokládají nejčastěji např. jako výpis z účtu, doklad o zaplacení služeb, pozvání ověřené cizineckou policií, mezinárodní platební karta aj.

Specificky formulované požadavky na doložení finančních prostředků (např. výpis z účtu za poslední tři měsíce, originál potvrzení z banky o vedení účtu, doklad o výši mzdy) mohou vyplývat z HARMONIZOVANÝCH SEZNAMŮ přijatých státy schengenského prostoru pro konkrétní zemi.

Pro pobyt do 30-ti dnů včetně žadatel doloží, že má k dispozici alespoň 1 565 Kč na den.

(Tato částka se odvíjí od výše existenčního minima, která je 3 130 Kč na den – jedná se tedy o její polovinu).

Pro pobyt nad 30 dnů (nejdéle 90 dnů) žadatel doloží, že má k dispozici alespoň 15x 3 130 Kč s tím, že tato částka se za každý celý měsíc ještě navýší o 2x 3 130 Kč = 46 950 Kč + 6 260 Kč na každý celý měsíc.

DLOUHODOBÁ VÍZA A POVOLENÍ K POBYTU

Žadatelé o dlouhodobá víza a pobyty dokládají, že mají k pobytu v ČR dostatek finančních prostředků. Ty lze doložit např. výpisem z účtu, ze kterého vyplývá, že lze finančními prostředky disponovat na území ČR, potvrzením o výplatě, kterou bude žadatel na území pobírat (lze doložit pracovní smlouvu), dokladem o stipendiu, nebo mezinárodní platební kartou (na vyžádání též výpis z účtu, který se ke kartě váže).

Žadatel doloží, že má k dispozici alespoň 15x 3 130 Kč s tím, že tato částka se za každý celý měsíc ještě navýší o 2x 3 130 Kč = 46 950 Kč + 6 260 Kč na každý celý měsíc.

Žadatel o dlouhodobé vízum za účelem PODNIKÁNÍ doloží, že má k dispozici alespoň 50x 3 130 Kč = 156 500 Kč.

STUDENT může kromě výše uvedeného doložit také např. závazek vydaný státní institucí / právnickou osobou, že zajistí pobyt na území ČR poskytnutím peněžních prostředků ve výši 3 130 Kč na měsíc nebo o tom, že náklady hradí škola.  Student může rovněž doložit stipendium nebo grant získaný podle mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána. Nepokryje-li toto financování celou požadovanou částku, doloží student rozdíl vlastními prostředky.

Žadatelé MLADŠÍ NEŽ 18 LET dokládají finance jen v poloviční výši.

Více informací k dokládání finančních prostředků u dlouhodobých víz, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Právní zdroje:

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) – především článek 14 odst. 1 c) a odst. 4

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů – § 13

○ Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

○ Nařízení vlády č. 436/2022 Sb. ze dne 14. prosince 2022, o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitraProstředky k pobytu

Ministerstvo práce a sociálních věcíŽivotní a existenční minimum

Tisková zpráva MPSV (PDF, 195 KB)

.