česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Výpis z Rejstříku trestů

Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob lze podat také na Velvyslanectví ČR v Jakartě prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, příp. podáním listinné žádosti a jejím postoupením Rejstříku trestů.
 

K podání žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob si prosím předem sjednejte schůzku prostřednictvím emailu jakarta@mzv.gov.cz.

Zastupitelský úřad žádost vyřizuje prostřednictvím databáze Czech POINT, příp. ji postupuje příslušnému úřadu v České republice, kterým je Rejstřík trestů Praha.

K podání žádosti potřebujete předložit platný průkaz totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu cizince) a uhradit správní poplatek. Aktuální sazebník naleznete na tomto odkazu.

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, než které se výpis týká, předkládá tato osoba též plnou moc sepsanou za tímto účelem, která je úředně ověřená a úředně přeložená do českého jazyka.