česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Datové schránky

Velvyslanectví České republiky v Jakartě jako kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) je prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek (ISDS).
 

Na kontaktním místě lze zajistit mimo jiné následující agendy datových schránek:

- zřízení datové schránky
- znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost
- opětovné zpřístupnění datové schránky
- zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

 

Na Velvyslanectví České republiky v Jakartě není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

 

Jak se objednat

 

K podání žádosti je třeba se objednat e-mailem na jakarta@mzv.gov.cz.

 

 

Co je třeba předložit

 

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz).

Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.

V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu na žádost, je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení ministerstva vnitra. Konverze je v těchto případech provedena zdarma.

 

Informace k jednotlivým úkonům

 

Zřízení datové schránky na žádost

O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku nebo nejsou zřízeny zákonem, platí to i pro cizince a cizí společnosti, které potřebují komunikovat s orgány státní správy ČR.

Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky.

V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení ministerstvu vnitra. V takové případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací).

 

Znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost

Uživatel datové schránky, která byla zřízena na žádost, může požádat o dočasné znepřístupnění datové schránky. Tímto úkonem nedochází ke zrušení datové schránky. Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetí pracovní den od podání žádosti.

Takto deaktivovanou schránku je možné opět prostřednictvím Czech POINT aktivovat. Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky se použije k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

Nelze znepřístupnit datovou schránku zřizovanou ze zákona.

 

Opětovné zpřístupnění datové schránky

Použije se k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

 

Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde si žadatel vyzvedne nové přístupové údaje.

 

Doba vyřízení podání

 

Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky.

V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec nebo cizinec, který není veden v systémech ČR, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení ministerstvu vnitra. V takové případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací).

 

Poplatek

 

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

 

Další informace

 

Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek jsou k dispozici na informačních webových stránkách ISDS.

Informace o poskytovaných službách jsou dostupné na webové stránce Ministerstva vnitra ČR věnované Czech POINT.

Prezentaci práce s datovou schránkou lze shlédnout na tomto odkazu.