česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Činnost Zastupitelského úřadu v Jakartě se v obchodně-ekonomické oblasti soustřeďuje na zprostředkování informací a kontaktů českým firmám s cílem posílení obchodních a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi a současně přiakreditovanými zeměmi Sultanátu Brunej a Východního Timoru. Níže naleznete přehled nástrojů ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů.

SLUŽBY & AKCE

KATALOG SLUŽEB JEDNOTNÉ ZAHRANIČNÍ SÍTĚ PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Rozsah služeb, které zastupitelské úřady ČR mohou poskytovat českým podnikatelským subjektům při jejich expanzi na zahraniční trhy, je definován Katalogem služeb jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export. Tento katalog reflektuje, zda v teritoriu působí pouze zastupitelský úřad ČR či i zahraniční kancelář agentury CzechTrade, a to z toho důvodu, aby jejich zástupci své činnosti nepřekrývali a pracovali maximálně efektivně. Katalog služeb a samotné Klientské centrum pro export je od r. 2014 společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade upravený patřičnými dohodami.

Do výlučné kompetence zastupitelských úřadů ČR patří služby spojené s komunikací se státním sektorem (B2G, G2G) – viz níže (detailní popis rozsahu služeb uvádí Katalog služeb):

  • služba č. 4 - asistence a podpora při jednání se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky
  • služba č. 5 – podpora u veřejných zakázek a využívání fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů

Nenachází-li se v zemi zahraniční kancelář CzechTrade, pomáhá českým firmám zastupitelský úřad i se základními službami z oblasti B2B (detailní popis rozsahu služeb uvádí Katalog služeb):

  • služba č. 2 – příprava na obchodní jednání v konkrétním teritoriu
  • služba č. 3 – informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí

Působí-li v zemi zahraniční kancelář CzechTrade, základní služby po vzájemné dohodě s ekonomickým diplomatem zastupitelského úřadu ČR vyřizuje zástupce této agentury.

Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby poskytovány zdarma (viz Katalog služeb).

PROJEKTY NA PODPORU EKONOMICKÉ DIPLOMACIE (PROPED)

Projekty na podporu ekonomické diplomacie jsou cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež jsou realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR (ambasádami, generálními konzuláty ve světě) v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.). Schválené projekty na rok 2023 naleznete v příloze článku na webu Export.cz.

PROJEKTY NA PODPORU EKONOMICKÝCH AKTIVIT (PROPEA)

Projekty PROPEA jsou nástrojem na podporu budování trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích a minimalizace rizik při vstupu na zahraniční trhy. Jedná se o nástroj realizovaný ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. V rámci PROPEA získávají čeští exportéři možnost využít expertních business služeb místních odborníků, tzv. realizátorů. Realizátorem projektu je vždy místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který pro české firmy zajišťuje služby podle schváleného seznamu. Příkladem nejvíce využívaných služeb je zpracování obchodního plánu, právní analýzy, podpora marketingových služeb, registrace výrobků a ochranných známek nebo založení firmy v teritoriu. Služby jsou poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současném spolufinancování firmami ve výši 30%. PROPEA je tedy určitou nadstavbou základních a individuálních služeb, které poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade v zahraničí. Projekty PROPEA pokračovaly  v roce 2022 svým již třetím ročníkem. K realizaci bylo schváleno celkem 16 projektů v 15 zemích po celém světě. Více informací o programu a kontakty pro zájemce o jeho využití naleznete na webu.

INFORMACE

Nejnovější informace o obchodních příležitostech a ekonomických trendech v jednotlivých zemích nabízejí následující zdroje: 

WEB EXPORT.CZ

Ministerstvo zahraničních věcí vydává tištěný časopis Moderní ekonomická diplomacie (MED) a provozuje webový portál www.export.cz. Všechna čísla časopisu MED jsou k dispozici online: Aktuální číslo - MZV (export.cz). Na webu lze nalézt taktéž aktuální zpravodajství ekonomických diplomatů ze zemí působnosti českých zastupitelských úřadů, analýzy a komentáře k aktuálnímu dění na světových trzích či chystané tuzemské i zahraniční akce.

SOUHRNNÉ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo novou podobu Souhrnné teritoriální informace (STI), která slouží jako základní business průvodce zahraniční zemí pro podnikatele. Souhrnná teritoriální informace předkládá českým firmám a podnikatelům praktické informace o ekonomice, podnikatelském prostředí, ale také třeba o kultuře obchodního jednání.

STI shrnují základní ekonomické údaje, informace o veřejných financích, bankovním a daňovém systému, zahraničním obchodu i investicích nebo obchodní spolupráci s ČR a EU.  Je možné se zde také dočíst o základních podmínkách pro podnikání, tarifech, bariérách vstupu na trh a v neposlední řadě také o kulturních zvyklostech a odlišnostech teritoria. Každá informace je rovněž doplněna o praktické odkazy a kontakty na zastupitelský úřad a státní agentury v teritoriu, profesní asociace a komory nebo vládní úřady. Nechybí ani údaje o veletrzích a akcích.

Ekonomičtí diplomaté na zastupitelských úřadech STI pravidelně aktualizují, například při změně obsazení vlády, podmínek podnikání nebo celkového vývoje ekonomiky. Jedná se tak o unikátní a ověřené informace přímo z teritoria. Makroekonomická data pro STI jsou generována z databáze Economist Intelligence Unit a následně je ověřují ekonomičtí diplomaté i s využitím místních statistik.

STI je možné číst online nebo si ji můžete stáhnout ve formátu PDF. Aktuální Souhrnnou teritoriální informaci k Indonéské republice naleznete zde.

MAPA STRATEGICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2022/2023

Mapa globálních oborových příležitostí 2022/2023 českým firmám a podnikatelům zprostředkovává konkrétní sektorové příležitosti v Indonéské republice. Mapa je dostupná zdarma v tištěné i online verzi. Cílem publikace je zprostředkovat českým podnikatelům poptávkové signály ze zahraničí. Dále také příležitosti vyplývající z proměn ve světové ekonomice, strategické projekty, které vycházejí z národních investičních a podpůrných strategií, a v neposlední řadě rovněž investiční příležitosti pro české firmy.

Výrazných změn letos doznala elektronická verze publikace, která poprvé dostala svou digitální podobu. Naleznete ji na webu mzv.publi.cz. Elektronická „Mapa“ obsahuje množství interaktivních prvků, které propojují tištěnou verzi s verzí elektronickou. Je možné ji prohlížet teritoriálně, po kontinentech, či sektorově, dle 23 definovaných sektorů. Cílem přechodu do online verze je nejen snížení rozsahu tištěné publikace, která je nyní s elektronickou verzí vzájemně propojena, ale také možnost interaktivní práce s Mapou dle preferencí čtenáře. Výhodou je také možnost průběžné aktualizace.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE

Aktivity ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR můžete sledovat i na sociálních sítích LinkedIn, Twitter a Facebook.

Czech Ideas Workshop - registration open until September 26, 2023

thumb

The webinar "Czech Ideas Workshop" introduces the results of Czech research and development with particular focus on hydrogen and its application. All Indonesian entities, be them businesses, state-owned entreprises, research institutes or… více ►

Vacancy at the Economic and Trade Department of the Embassy of the Czech Republic in Jakarta

varovani_symbol

We are looking for a local Indonesian staff to complete the Economic and Trade Team at the Embassy of the Czech Republic in Jakarta! více ►

Rozvoj letištní infrastruktury v Indonésii je další příležitostí pro české exportéry

thumb

Indonésie, čtvrtá nejlidnatější země světa s kontinuálním demografickým i hospodářským růstem, je bytostně závislá na dobré konektivitě, pro svůj souostrovní charakter pak konektivitě leteckých spojů. Růst objemu letecké dopravy přináší… více ►

Mechanismus komoditní rovnováhy je novou výzvou pro export do Indonésie

paragrafy

Jakkoliv indonéská vláda ráda deklaruje ochotu k liberálnímu obchodu, stejně jako určitou politickou nevyhraněnost vůči obchodním stranám, a to vše na příklad podpoří i příznivě znějícími legislativami o investičním prostředí, i pod svícnem bývá… více ►

Čeští těžaři dobývají Indonésii

thumb

Kovidové době navzdory se do Indonésie vypravila podnikatelská mise zaměřená na oblast těžby a zpracování nerostných surovin vedená zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Zájem o na nerosty bohatý region indonéského souostroví… více ►

Česká účast na listopadovém veletrhu INDODEFENCE 2022

thumb

V rámci programu na podporu ekonomické diplomacie pro rok 2022 MZV ČR schválilo projekt na podporu ekonomické diplomacie, v jehož rámci bude s finanční podporou a pod patronací MO ČR podpořena česká účast na veletrhu obranného průmyslu… více ►

Program Záruka Národní rozvojové banky

investice_ceska_koruna

Programu Záruka Národní rozvojové banky byla citelně navýšena kapacita. Cílem programu je v souladu se Strategií ZRS ČR 2018-2030 poskytnout bankovní záruku soukromým investicím na rizikových trzích v rozvojových zemích. Podmínkou podpory je pak… více ►

Indonéská vláda dává digitálnímu trhu v ASEANu zelenou

thumb

Indonésie se zařadila mezi země sdružení ASEANu, které ratifikovaly regionální Dohodu o digitálním obchodu. Indonéská vláda si od ní slibuje větší konkurenceschopnost a větší příjmy z digitálních transakcí. Po úspěších české firmy iPrice… více ►

Velvyslanec ČR v Indonésii se setkal s guvernérem provincie Západní Jáva

thumb

Velvyslanec Jaroslav Doleček se v rámci úvodních zdvořilostních návštěv v Indonésii dne 1. března 2021 setkal s guvernérem provincie Západní Jáva Mohamed Ridwan Kamil. Prodiskutovali úspěšné česko-indonéské projekty v rámci provincie, vzájemně… více ►

Česká Excalibur Army se dohodla na výrobě obranné techniky v Indonésii

thumb

V průběhu mezinárodního veletrh obranné techniky IDEX v ve Spojených arabských emirátech podepsala společnost Excalibur Army s indonéskou firmou PT Republik Defensindo smlouvu o společné výrobě raketometů RM-70 Vampirena podvozcích Tatra v… více ►

Roadshow v Jakartě cílí na indonéské cestovatele

thumb

Zahraniční kancelář CzechTourism v Hong Kongu ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Jakartě zorganizovaly v rámci regionální roadshow Discover Central Europe prezentační semináře pro místní profesionály. V jejich průběhu CzechTourism a jeho… více ►

České firmy mají zájem o spolupráci se Singapurem

thumb

Třídenní obchodní mise do Singapuru, která proběhla ve dnech 21. - 23. listopadu, prokázala, že čeští podnikatelé dobře vnímají obchodní potenciál této malé, ale výjimečně ekonomicky dynamické země jihovýchodní Asie. V jejím rámci devítičlenná… více ►

Elita českého obranného průmyslu se prezentovala na veletrhu INDODEFENCE 2018

thumb

V rámci programu na podporu ekonomické diplomacie pro rok 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR podpořilo projekt ekonomické diplomacie - PROPED, v jehož rámci proběhla česká účast na veletrhu obranného… více ►

Prezentace zemí V4 jako turistické destinace v Singapuru a Jakartě

thumb

Zahraniční kancelář CzechTourism v Hong Kongu ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Jakartě zorganizovaly s podporou PROPED (Projekt na podporu ekonomické diplomacie) 24. září v Singapuru a 25. září v Jakartě v rámci regionální roadshow Discover… více ►

Česká účast na listopadovém veletrhu INDODEFENCE 2018

thumb

V rámci programu na podporu ekonomické diplomacie pro rok 2018 MZV ČR schválilo projekt na podporu ekonomické diplomacie, v jehož rámci bude s finanční podporou a pod patronací MO ČR podpořena česká účast na veletrhu obranného průmyslu… více ►

Důvěra evropských investorů v Indonésii pozvolna roste

thumb

Aktuálně v závěru dubna zveřejněný průzkum nálady evropských investorů v Indonésii naznačuje, že vnímání místního obchodního prostředí se zlepšuje. V každoročním průzkumu pořádaným již pošesté evropskými obchodními komorami bylo osloveno 112 top… více ►

Mise českého železničního průmyslu v Jakartě

thumb

Ve dnech 21. - 24. března 2018 navštívila Indonésii mise podniků českého železničního průmyslu zaštítěná oborovou asociací ACRI. Program mise zajistil zastupitelský úřad ČR v Jakartě spolu s místní kanceláří CzechTrade v rámci projektu na… více ►

České ZOO chrání biodiverzitu Indonésie

thumb

Velvyslanec Ivan Hotěk navštívil dne 28. února provincii Aceh, kde se setkal s guvernérem Irwandi Yusufem, kterému představil ředitele ZOO Liberec Davida Nejedlo a ředitele ZOO Ostrava Petra Čolase, kteří se seznamovali s projekty ochrany… více ►

Mise podniků českého železničního průmyslu do Indonésie

thumb

Ve dnech 21. - 24. března 2018 zamíří do Jakarty mise podniků českého železničního průmyslu zaštítěná oborovou asociací ACRI. Na podporu tohoto záměru schválilo MZV ČR pro rok 2018 financování v rámci programu na podporu ekonomické diplomacie.… více ►

Cekindo otevřelo (nejen) pro české podnikatele pobočku na Bali

thumb

Česko-indonéská společnost Cekindo zahájila v letošním roce expanzi, jejímž prvním krokem je otevření pobočky na Bali. velvyslanec Ivan Hotěk, který slavnostně přestřihl pásku společně s bývalým indonéským ministrem průmyslu a obchodu prof. DR.… více ►

České firmy na HOSPITAL EXPO v Jakartě

thumb

Ve dnech 18. - 21. října 2017 se na českém stánku v rámci největšího indonéského zdravotnického veletrhu HospitalExpo prezentovalo 9 českých firem. Možnost jejich účasti zajistil zastupitelský úřad ČR v Jakartě spolu s místní kanceláří… více ►

Matchmaking profesionálů z oborů vodního a odpadového hospodářství v Jakartě

thumb

Velvyslanectví ČR v Jakartě uspořádalo ve spolupráci s partnerskou Matana University dne 16. října 2017 matchmakingový seminář českých a indonéských profesionálů z oborů vodního a odpadového hospodářství. Projektu financovaného za podpory MZV… více ►

Prezentace zemí střední Evropy jako turistické destinace v Singapuru a Jakartě

thumb

Zahraniční kancelář CzechTourism v Hong Kongu ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Jakartě zorganizovaly v rámci regionální roadshow Discover Central Europe prezentační semináře pro místní profesionály. V jejich průběhu CzechTourism a jeho… více ►

Matchmakingový seminář profesionálů z oborů vodního a odpadového hospodářství; Jakarta, 16. října 2017

thumb

Velvyslanectví ČR v Jakartě uspořádá dne 16. října 2017 matchmakingový seminář českých a indonéských profesionálů z oborů vodního a odpadového hospodářství. Na podporu tohoto záměru MZV ČR schválilo pro rok 2017 financování v rámci programu na… více ►

Zástupce náměstka MZV I. Jančárek vedl podnikatelskou misi Hospodářské komory do Indonésie

thumb

Ve dnech 7.-10. května 2017 proběhl v Jakartě program podnikatelské mise českých firem z oboru energetiky a těžby zorganizovaný Zastupitelským úřadem v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie. Misi vedl JUDr. Ivan Jančárek, zástupce… více ►

České turbíny se roztočí v Indonésii

thumb

Plzeňská Doosan Škoda Power získala další kontrakt na dodávku parní turbíny do Indonésie. Nová turbína rozšíří blok 2 elektrárny Grati ve východní Jávě a představuje konverzi plynového cyklu na cyklus paroplynový. Dvoutělesová turbína Doosan… více ►

Podnikatelská mise do Indonésie – energetika, důlní a těžební průmysl - květen 2017

thumb

MZV ČR schválilo pro rok 2017 v rámci programu na podporu ekonomické diplomacie finanční příspěvek na uspořádání podnikatelské mise do Indonésie. Mise českých firem a investorů zaměřená na energetiku a důlní a těžební průmysl, kterou povede… více ►

Nabídka českých firem v oblasti hydroenergetiky

ckd_photo_3_2

Prezentace schopnosti českých firem nabídnout komplexní řešení v oblasti hydroenergetiky proběhla v prostorách velvyslanectví 27. listopadu 2013. více ►

Žijeme v zahraničí.cz

Máte zájem nabídnout své služby ceským exportérum? Žijete dlouhodobe v zahranicí a rádi byste využili své znalosti, zkušenosti a získali dodatecný príjem? Zaregistrujte se na www.zijemeVzahranici.cz Je to snadné, registrace trvá jen nekolik… více ►