english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Czech POINT na Velvyslanectví ČR v Haagu

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.

Seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra  https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/. Pracoviště Czech POINT v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě.

Žádosti o výpis z Rejstříku trestů se vyřizují na Velvyslanectví ČR v Haagu v době úředních hodin konzulárního oddělení, více informací naleznete v kapitole Rejstřík trestů.

Žádosti týkající se agendy Informačního systému datových schránek se vyřizují na Velvyslanectví ČR v Haagu v době úředních hodin konzulárního oddělení. V případě, že žádost bude podávat cizí státní příslušník, nikoliv český občan, je zapotřebí, aby nás před podáním žádosti kontaktoval telefonicky na tel. 070 313 00 18 či e-mailem: hague.consulate@mzv.gov.cz

K podání ostatních žádostí je nutno se objednat e-mailem: hague.consulate@mzv.gov.cz

Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena v Sazebníku konzulárních poplatků. Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR či platební kartou, výše konzulárního poplatku v EUR je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu. Aktuální výši poplatků naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole Konzulární informace - Konzulární poplatky.

Pro informaci níže uvádíme výši konzulárních poplatků v CZK tak, jak je uvedena v příloze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Položka sazebníku

výše poplatku

úkon

151 e) a f)

100 Kč

provedení autorizované konverze na žádost (za každou i započatou stránku konvertované listiny)

155 b)

300 Kč za první stránku

150 Kč za každou další i započatou stránku

 

- vydání ověřeného výstupu (výpisu) z informačního systému veřejné správy s výjimkou ověřeného výpisu z rejstříku trestů;

- vydání výpisů ze základních registrů;

- vydání výpisu z katastru nemovitostí;

- žádost o zprostředkovanou identifikaci, a to dle počtu stran veřejné listiny, přílohy veřejné listiny se do počtu stran nezapočítají;

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

155 c)

150 Kč

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24)

162 b)

200 Kč

vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů

Poplatku nepodléhají:

  • agendy Informačního systému datových schránek,
  • podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě.

 

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak než prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Pro více informací kontaktujte náš úřad e-mailem consulate_hague@mzv.cz.