česky  français 

rozšířené vyhledávání

Matriční a ověřovací agenda

Ke schůzce je nutno se předem objednat, a to výlučně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu Dakar.Consulate@mzv.gov.cz

Žádost o vydání českého cestovního dokladu

Velvyslanectví upozorňuje české občany, že z důvodu chybějícího zařízení pro pořízení žádosti o biometrické pasy, není možné přijímat žádosti o cestovní pasy. více ►

Přistoupení Senegalu k Haagské úmluvě - zrušení povinnosti superlegalizace senegalských dokumentů

Velvyslanectví informuje, že Senegal přistoupil k Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. V praxi to znamená, že senegalské dokumenty s oveřovací doložkou ,,Apostila" není nutné dále ověřovat na velvyslanectví. více ►

Překlady

Velvyslanectví České republiky v Dakaru neposkytuje překladatelské služby za účelem překladu dokumentů k vízovým žádostem či matričním úkonům. více ►

Uzavření sňatku v zahraničí

Nejčastějším způsobem je uzavření manželství před příslušnými orgány cizího státu, ve výjimečných případech se mohou občané ČR nechat oddat na českém velvyslanectví. více ►

Superlegalizace

Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na dané veřejné listině. více ►

Poplatky

Všechny žádosti jsou zpoplatňovány dle Sazebníku konzulárních správních poplatků, který je součástí zákona č. 634/2004 Sb. Sazby za jednotlivé položky jsou stanoveny v českých korunách a jsou přepočítávány na západoafrické franky aktuálním… více ►

Žádost o vydání českého rodného listu

Informace pro postup, kdy se vaše dítě narodilo v zahraničí a přejete si požádat o jeho český rodný list prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dakaru. více ►

Matrika

Matriční událostí se rozumí narození, uzavření sňatku a úmrtí. Matriční události, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky v Brně. Zvláštní matrika v Brně následně vystaví český matriční doklad (rodný list, oddací list či úmrtní… více ►

Ověřování

Přehled ověřovací agendy prováděné na Velvyslanectví ČR v Dakaru více ►