česky  français 

rozšířené vyhledávání

Volby

Podle platných právních předpisů můžete hlasovat na zastupitelském úřadě v zahraničí:

- volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

- volby prezidenta republiky

Občané ČR nacházející se v Senegalu, Gambii, Mali, Guineji a Guineji-Bissau mohou volit pouze na Velvyslanectví ČR v Dakaru. 

Ve výše uvedených volbách může hlasovat na výše uvedených zastupitelských úřadech:

- volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem nebo

- volič, kterému příslušný obecní úřad pro dané volby vydal voličský průkaz.

Upozorňujeme, že volič musí být při hlasování osobně přítomen. Český zákon neumožňuje hlasování poštou, hlasování elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

Volby prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR v Dakaru - 2. kolo

thumb

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. 1. 2023 od 12:00 do 22:00 hodin a sobotu 28. 1. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin. Upozorňujeme, že do 20. 1. 2023 lze žádat prostřednictvím pošty či datové schránky o voličský průkaz.… více ►

Volby prezidenta České republiky na Velvyslanectví v Dakaru - 1. kolo

thumb

Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 13. 1. 2023 od 12:00 do 22:00 hodin a dne 14. 1. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin. více ►

Volba prezidenta republiky - vzdání se kandidatury Josefa Středuly

Informujeme, že u Ministerstva vnitra bylo dne 9. ledna 2023 učiněno osobní prohlášení pana Josefa Středuly o vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023. více ►

Prezidentské volby leden 2023 - čísla kandidátů

Státní volební komise vylosovala dne 14.12.2022 na svém 189. zasedání čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů pro volbu prezidenta republiky. více ►

Zrušení Velvyslanectví v Mali - informace pro české voliče

Ke dni 1. ledna 2023 se ruší Velvyslanectví České republiky v Bamaku a veškerou agendu převezme Velvyslanectví České republiky v Dakaru. Čeští občané zapsaní ve zvláštním volebním seznamu v Bamaku budou automaticky převedeni do Dakaru. více ►

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

thumb

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Dakaru v Senegalu podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), o z n a m u j e : více ►

Volby prezidenta České republiky - leden 2023

thumb

Dne 1. 7. 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky. Volby se uskuteční 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo 27. a 28. ledna… více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR - září 2022

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 (s případným druhým kolem v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022) ve 27 volebních obvodech v České republice. Hlasování do Senátu proběhne… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 na Velvyslanectví ČR v Dakaru

thumb

Volby do Poslanecké sněmovny probíhají i mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tj. na zastupitelských úřadech ČR. Na honorárních konzulárních úřadech ČR volit nelze. Státní volební komise proto dne 7. ledna 2021… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 - informace pro Čechy žijící v Senegalu, Gambii a Guineji

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku… více ►

Říjnové volby do Senátu Parlamentu ČR - zápis do zvláštního seznamu voličů

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v České republice uskuteční volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. více ►