español  česky 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy

Diplomatické styky mezi ČSR a Uruguayskou východní republikou byly navázány dne 16. srpna 1921. Na rozdíl od většiny ostatních latinskoamerických zemí nebyly diplomatické styky mezi oběma zeměmi nikdy přerušeny. Již v dubnu roku 1942 uznala uruguayská vláda exilovou vládu prezidenta Beneše v Londýně a jmenovala u ní svého Chargé d´Affaires. V roce 1964 byly diplomatické styky povýšeny na úroveň velvyslanectví.

Po rozdělení ČSFR vláda Uruguaye okamžitě uznala Českou republiku a navázala s ní diplomatické styky s platností od 1. ledna 1993. Zastupitelský úřad ČR v Montevideu byl uzavřen ke dni 30. 6. 2008 na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí ČR. Diplomatická i konzulární působnost pro Uruguay byla k tomuto datu přenesena na ZÚ ČR v Buenos Aires.

Návštěvy představitelů ČR v Uruguayi:

2000    inaugurace nového prezidenta Uruguayské východní republiky Jorge Batlleho

            se zúčastnil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky I. Mathé

2005    inaugurace nového prezidenta Uruguayské republiky T. Vázqueze se zúčastnil vedoucí

            kanceláře prezidenta republiky J. Weigl

2005    delegace Hospodářského a Zemědělského výboru PSP ČR

2005    náměstek ministra životního prostředí T. Novotný

2005    delegace Stálé komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí

2005    náměstek ministra zahraničí pro otázky právní, konzulární a ekonomické P. Svoboda

 

Návštěvy představitelů Uruguaye v ČR:

2001    uruguayská parlamentní delegace vedená předsedou Poslanecké sněmovny

            G. Penadesem Etchebarnem

2004    neoficiální návštěva manželky prezidenta republiky M. Menafra de Batlle v ČR, mj.

            přijata pí. L. Klausovou

2004    delegace Poslanecké sněmovny Uruguaye vedená jejím předsedou J. Amorínem Battle

2008    návštěva předsedy Komory reprezentantů Parlamentu Uruguaye, Alberta Perdoma

2009    návštěva ministra zahraničních věcí Uruguaye při příležitosti ministerského zasedání EU – Skupiny Rio v Praze

2010    konzultace náměstka ministra zahraničních věcí R. Condeho s náměstkem MZV ČR T. Dubem v Praze.

2019    návštěva ministra zahraničních věcí Uruguaye Rodolfa Nin Novoa