español  česky 

rozšířené vyhledávání

Spolupráce v záležitostech Antarktidy mezi ČR a Argentinou

Dne 2.3.2010 byla podepsána Dohoda o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi Vládou České republiky a Vládou Argentinské republiky.

Dne 2.3.2010 byla podepsána Dohoda o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi Vládou České republiky a Vládou Argentinské republiky. Sjednání Dohody schválila Vláda ČR svým usnesením č. 1431 ze dne 23. listopadu 2009.

Smlouvu za ČR podepsal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Argentině PhDr. Štěpán Zajac, za argentinskou stranu ministr zahraničních věcí Jorge Taiana. Projekt za českou stranu v součinnosti s MZV koordinuje MŠMT.

Dohoda řeší spolupráci obou stran na území  Antarktidy v oblasti vědy, technologie, logistiky a životního prostředí. Podepsaná dohoda umožňuje výměnu vědeckého a technického personálu, účast na společných vědeckých programech, společné využívání zařízení a vědeckovýzkumných laboratoří obou stran a sdílení získaných informací.

První česká vědecká stanice na Antarktidě na ostrově Jamese Rosse byla dokončena v roce 2006 a dostala jméno Johanna Gregora Mendela. Česko-argentinská spolupráce v záležitostech Antarktidy se intenzivně rozvíjí zejména od roku 2008. Argentinská strana třetím rokem aktivně pomáhá se zajištěním logistiky českého vědeckého týmu v náročných meteorologických a klimatických podmínkách na naší vědecké stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse. Nová Dohoda proces spolupráce usnadňuje a otevírá nové možnosti spolupráce.

Dne 22. února oslavila Argentina 106. výročí založení první argentinské polární základny Islas Orcadas del Sur (Jižní Orkneje) s celoročním provozem, která se stala i první stálou polární základnou na tomto kontinentu. Vzhledem k náročnému programu argentinského ministra zahraničí byl termín oslav přeložen na 2. března a u příležitosti oslav byla podepsána mezivládní dohoda.

Podepsaný dokument se stane dlouho očekávanou kvalifikovanou smluvní základnou při realizaci misí českých vědců do Antarktidy, složených z pracovníků Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity, České geologické služby, Českého hydrometeorologického ústavu, Botanického ústavu a Geologického ústavu AV ČR. Jejich činnost je zaměřena na výzkum odledněných území a aktuální problémy Antarktidy související s globálními změnami prostředí tohoto kontinentu. Současné vědecké aktivity na ostrově Jamese Rosse probíhají v souladu se závazky České republiky vůči Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy.

 

 

přílohy

Text dohody o Antarktické spolupráci 23 KB DOC (Word dokument) 11.3.2010