español  česky 

rozšířené vyhledávání

Platné dohody

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (1993)

Kulturní dohoda (1994)

Protokol o vzájemném porozumění mezi Státní veterinární správou ČR a Generálním ředitelstvím služeb chovu zvířat ČR a Generálním ředitelstvím pro rybolov Ministerstva dobytkářství, zemědělství a rybolovu Uruguayské východní republiky (1997)

Dohoda o spolupráci mezi Uruguayskou technologickou laboratoří (Laboratorio Tecnológico Uruguayo, LATU) a Hospodářskou komorou České republiky (1998)

Dohoda o spolupráci mezi Uruguayskou technologickou laboratoří LATU a agenturou CzechTrade (1998)

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních pasů (1999)

Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána v roce 1996, v platnost vstoupila v roce 2000)

Renegociace  Dohody o podpoře a ochraně investic (uvedení dohody v soulad s legislativou EU) dokončena podpisem Protokolu mezi ČR a Uruguayí o změnách dohody dne 15. května 2009 (v současné době probíhá na obou stranách ratifikační proces).