česky  english  română 

rozšířené vyhledávání

Úhrada pokuty udělené v Rumunsku

Pokud je českému občanu udělena na území Rumunska pokuta ze strany dopravní policie, pak je možno tuto pokutu uhradit pouze v poloviční výši, pokud se zaplatí v termínu do 15 dnů od jejího udělení. Níže v článku naleznete detailní informace ke… více ►

Volba prezidenta na Velvyslanectví ČR v Bukurešti

Velvyslanectví ČR v Bukurešti si dovoluje informovat české občany v Rumunsku, že předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., volbu prezidenta republiky a stanovil dny… více ►

Volba prezidenta republiky - výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků kandidátů

Informujeme, že Státní volební komise vylosovala dne 14.12.2022 na svém 189. zasedání čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů pro volbu prezidenta republiky. více ►

Postup při vyřizování stížností

V informaci se uvádí jak lze podat stížnost, jaké jsou lhůty k jejímu vyřízení, které identifikační údaje by měla obsahovat apod. více ►

Postup při vyřizování stížností

V informaci se uvádí jak lze podat stížnost, jaké jsou lhůty k jejímu vyřízení, které identifikační údaje by měla obsahovat apod. více ►