česky  english  română 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Ukončení vízové agendy na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Bukurešti

thumb

V souvislosti s plným výkonem schengenského acquis Rumunskem informujeme, že k 31. březnu 2024 bude ukončen výkon vízové a pobytové agendy na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Bukurešti. Od 31. března 2024 bude příslušným úřadem, který… více ►

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí ČR – lhůta pro uplatnění nároků vlastníků či jejich dědiců do 31.12.2023

Na webové stránce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) naleznete seznam nemovitostí, u kterých se nepodařilo dostatečně identifikovat vlastníka. více ►

Změny podmínek v přijímání žádostí o dlouhodobá víza

V souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, došlo ke změně podmínek pro podávání žádostí vztahujících se na žadatele o dlouhodobá víza. Tedy tito žadatelé budou moci žádat jen na základě splnění… více ►

Úhrada pokuty udělené v Rumunsku

Pokud je českému občanu udělena na území Rumunska pokuta ze strany dopravní policie, pak je možno tuto pokutu uhradit pouze v poloviční výši, pokud se zaplatí v termínu do 15 dnů od jejího udělení. Níže v článku naleznete detailní informace ke… více ►

Letní škola slovanských studií 2023

thumb

Velvyslanectví České republiky v Rumunsku si dovoluje informovat o stipendijních kurzech českého jazyka v České republice v rámci Letní školy slovanských studií 2023 (LŠSS). Prosíme zájemce o kurz na LŠSS, aby své přihlášky zasílali na… více ►

Ukrajina: Informace pro občany České republiky a pro občany Ukrajiny směřující do ČR

MZV ČR varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu. MZV ČR vyzývá občany ČR, aby okamžitě opustili Ukrajinu. Velvyslanectví ČR v Kyjevě i Generální konzulát ve Lvově byly dočasně uzavřeny. více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Od 1. 5. 2021 konzulární oddělení přijímá platby kartou

thumb

Informujeme, že počínaje 1. květnem 2021 lze provést úhradu konzulárních a vízových poplatků na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Bukurešti prostřednictvím elektronické platební karty. více ►

Informace pro cizince - nově od 01.01.2021

Každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Konzulární informace

Pro legalizační služby, matriční agendu, státoobčanskou agendu, agendu cestovních dokladů, služby Czech Point, žádosti o krátkodobá víza, žádosti o dlouhodobý pobyt v ČR, je potřeba, aby žadatel předem požádal o udělení termínu na e-mail:… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►