česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta na Velvyslanectví ČR v Bukurešti

Velvyslanectví ČR v Bukurešti si dovoluje informovat české občany v Rumunsku, že předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., volbu prezidenta republiky a stanovil dny konání voleb na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023 (případné II. kolo voleb se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

Na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování o volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Volba prezidenta České republiky bude tedy probíhat i na zastupitelském úřadě ČR v Bukurešti (Str. Ion Ghica 11, 030045 Bukurešť).

Čeští občané, kteří pobývají v Rumunsku dlouhodobě a nejsou dosud zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném naším velvyslanectvím, se do něj mohou zapisovat až do 4. prosince 2022. Písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doložena dokladem totožnosti voliče, sloužícím zároveň k potvrzení státního občanství ČR, a dokumentem k prokázání bydliště v územním obvodu našeho zastupitelského úřadu (Rumunsko).

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR v Bukurešti a zjistí, že zde z nějakého důvodu nebude moci volit, může požádat o vydání voličského průkazu (prostřednictvím písemné žádosti s ověřeným podpisem do 6. ledna 2023 nebo osobní žádostí voliče do 11. ledna 2023).

Volič, který by chtěl volit při volbě prezidenta na našem velvyslanectví v Bukurešti, má dále možnost nezapisovat se do našeho zvláštního seznamu voličů, a zároveň si vyřídit voličský průkaz na obecním úřadě v ČR dle místa svého trvalého pobytu. Volič tak bude mít možnost volit jinde než je místo jeho trvalého pobytu, a zároveň zůstane zapsán ve stálém seznamu voličů.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemá bydliště na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství ČR tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením zastupitelského úřadu přede dnem konání voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 22 KB DOC (Word dokument) 9.8.2022