deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19-podmínky cestování do Švýcarska a Lichtenštejnska a návratu do ČR

Všechna švýcarská celostátní omezení pro přicestování, související s nemocí COVID-19, jsou zrušena. Cestující nemusí před vstupem na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat výsledky žádných testů, platný certifikát o očkování nebo prodělání nemoci ani vyplňovat příjezdový formulář.
 

VSTUP NA ÚZEMÍ ŠVÝCARSKA A LICHTENŠTEJNSKA

S dotazy ohledně podmínek vstupu na švýcarské nebo lichtenštejnské území je třeba se OBRACET PRIMÁRNĚ NA DIPLOMATICKÉ NEBO KONZULÁRNÍ ZASTOUPENÍ ŠVÝCARSKA ČI LICHTENŠTEJNSKA V ČR NEBO V ZEMI, V NÍŽ SE NACHÁZÍTE, nikoliv na Velvyslanectví ČR v Bernu. Jedině švýcarská a lichtenštejnská zastoupení mohou poskytovat oficiální a závazné informace o pravidlech pro cestování do svých zemí:

Níže uvedené sdělení zpracované Velvyslanectvím ČR v Bernu má pouze základní informační charakter. 

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku jsou zrušena veškerá celostátní protiepidemiologická opatření. Nakaženým není úředně nařizována povinná izolace ani povinné nošení ochrany nosu a úst v prostředcích veřejné dopravy a ve zdravotnických zařízeních. 

Základní rozhodnutí už nejsou přijímána na celostátní úrovni a zdravotní ochrana obyvatelstva se vrací na kantonální úroveň. V dané souvislosti nelze proto vyloučit, že některé kantony mohou v průběhu času přijmout vlastní opatření s přihlédnutím k místní situaci. Je třeba se tudíž ptát, zda nějaká neplatí v kantonu, který zamýšlí cestovatel navštívit.

Kontakty na jednotlivé kantonální zdravotní úřady ve 4 jazykových mutacích, včetně angličtiny, naleznete zde:


PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI A JEJICH PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ: přepravní (letecké, autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a dalších cestujících, odlišná od pravidel navštíveného státu. Proto je doporučeníhodné se včas informovat, jaké podmínky musí cestující splnit, aby byl vpuštěn na palubu veřejného dopravního prostředku, a to i v případě, že přes Švýcarsko pouze tranzituje. Je třeba výslovně požádat o pravidla cestovních společností, nikoliv cílového státu. V opačném případě přepravní společnosti často odkazují na velvyslanectví, který zná pravidla cílového státu, nikoliv jednotlivých přepravních společností.

Obdobné doporučení platí, projíždíte-li přes další státy. Je třeba se zajímat o pravidla cestování každého z nich, neboť se mohou vzájemně lišit. Postupy mimo Švýcarsko a Lichtenštejnsko Velvyslanectví ČR v Bernu nesleduje. V případě dotazů na pravidla v jiných zemích je tak potřeba obrátit se na diplomatické či konzulární zastoupení navštěvovaného státu v zemi, kde se nacházíte, které jediné může poskytovat oficiální a závazné informace.

 

TRANZIT

Pro tranzit Švýcarskem a Lichtenštejnskem neplatí žádná omezení.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Ve Švýcarsku je třeba se s případnými dotazy obracet přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad. Seznam těchto úřadů a příslušné kontakty naleznete pod níže uvedeným odkazem: Kontakte der kantonalen Behörden.
V Lichtenštejnsku na příslušný Zdravotní úřad ve Vaduzu

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Relevantní kontakty jsou uvedeny výše.

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČESKA

Pravidla cestování ze Švýcarska a Lichtenštejnska do Česka jsou uvedena v samostatné informaci Pravidla pro cestování do České republiky.