deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí

Ztrátu nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí je nutno nahlásit místní policii a požádat o vydání policejního potvrzení. Odpovídající nahlášení je nutno neprodleně učinit u nejbližšího zastupitelského úřadu ČR.

 

Občan České republiky je povinen chránit svůj cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz) před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím, jakož i odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný nebo v případě cestovního pasu záznamy zaplněný doklad orgánu, příslušnému k jeho vydání, v zahraničí zastupitelskému úřadu ČR (dále jen „ZÚ ČR“).

Držitel cestovního dokladu (cestovní pas nebo občanský průkaz) má rovněž zákonnou povinnost neprodleně ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení svého nebo nález cizího cestovního dokladu orgánu, příslušnému k jeho vydání, v zahraničí ZÚ ČR.

Ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí nahlásí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení, které pak předloží ZÚ ČR.

V případě, že občan ČR, jehož cestovní doklad byl v zahraničí ztracen nebo odcizen,  potřebuje naléhavě cestovat, může požádat o vystavení cestovního průkazu (viz samostatná informace v této kapitole), což je náhradní cestovní doklad s územně a časově omezenou platností, který lze  vystavit po ověření totožnosti a českého státního občanství žadatele. Cestovní průkaz se vyhotovuje k jednotlivé cestě s územní a časovou platností, omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

Občan ČR, žijící v zahraničí, může na ZÚ ČR podat i žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky (viz samostatná informace v této kapitole).