srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Válečné hroby a pietní místa na území Srbské republiky

Úřad přidělence obrany při Zastupitelském úřadě v Bělehradě v rámci své činnosti se zabývá problematikou stavu válečných hrobů a pietních míst v Srbské republice. Kromě toho, na základě obdržených podkladů nebo indicií od Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR či přímo od rodin pozůstalých, které pátrají po svých předcích (zpravidla zahynuvších během 1. světové války), provádí Úřad přidělence obrany místní šetření. Úřad přidělence obrany spolupracuje s regionálními úřady či matrikami a s církevními institucemi a zjišťuje informace a skutečnosti, které mohou pomoci vyřešit konkrétní případ.

Odbor pro válečné veterány eviduje v Srbské republice tyto válečné hroby:

  • Tekeriš, Památník s kostnicí
  • Lazarevac, Chrám sv. Dimitria s kostnicí
  • Dublje, Chrám sv. Nanebevzetí s kostnicí
  • Sremska Mitrovica, Pomník s hromadným hrobem
  • Ćelije, Klášter sv. Jiřího s kostnicí
  • Niš, Památník R-U vojákům
  • Kraljevo, Památník R-U vojákům
  • Čačak, Památník s kostnicí

Problematiku válečných hrobů a pietních míst řeší Odbor pro válečné veterány MO ČR.

Péče o válečné hroby a pietní místa

Konkrétní mapa lokalit válečných hrobů v Srbské republice

Tekeriš

thumb

V regionu Mačva, v blízkosti města Loznica, se nachází obec Tekeriš. Obec je známa tím, že zde probíhala jedna z prvních bitev 1. světové války, a to „Bitva na Ceru“ mezi rakousko-uherskou a srbskou armádou v srpnu 1914. více ►

Lazarevac

thumb

Ve městě Lazarevac, které administrativně spadá pod hlavní město Bělehrad, se v centru města nachází pravoslavný chrám s kostnicí zasvěcený svatému Dimitriji. V kryptě chrámu jsou uloženy ostatky padlých rakousko-uherských a srbských vojáků.… více ►

Dublje

thumb

Úřad přidělence obrany v rámci své činnosti navštívil památné místo v obci Dublje, katastr města Bogatiče (cca 100 km západně od Bělehradu), kde se nachází Chrám sv. Nanebevzetí s kostnicí. více ►

Sremska Mitrovica

thumb

Úřad přidělence obrany zjistil, že se ve městě Sremska Mitrovica nachází katolický hřbitov, ve kterém je pomník s hromadným hrobem rakousko-uherských vojáků, kteří byli léčeni a následně zde podlehli zranění v místním vojenském lazaretu. V této… více ►

Ćelije

thumb

V obci Ćelije, v blízkosti měst Lajkovac a Lazarevac, se nachází pravoslavný kláštěr svatého Jiřího s kostnicí. V kryptě kláštera jsou uloženy ostatky padlých rakousko-uherských a srbských vojáků. Počet uložených ostatků padlých vojáků se… více ►