srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajané

Počátky českého vystěhovalectví na území Srbska spadají do první poloviny 19. století. Čeští přistěhovalci se usídlili nejen v Bělehradě, ale také v několika obcích jižního Banátu s dodnes zřetelným českým vlivem. K české národnosti se dnes hlásí cca 1.800 osob.

Na postavení menšin v Srbsku dohlíží ministerstvo pro lidská práva a práva menšin Republiky Srbsko. V České republice o udržování kontaktů s krajany dbá zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí. V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 -2010 jsou krajanům poskytovány finanční dary na kulturní projekty, opravy spolkových prostor, jsou jim zasílány učebnice češtiny a různé učební pomůcky a literatura. Ministerstvem školství České republiky je zajištěna v jižním Banátu souvislá výuka českého jazyka prostřednictvím vyslaného učitele.

Festival Krása různorodosti 2023

thumb

Ve dnech 14., 15. a 16. července proběhl v obcích Bela Crkva a Kruščica mezinárodní folklórní festival Krása různorodosti, který s podporou Velvyslanectví České republiky a několika srbských institucí již pojedenácté organizovala Česká beseda… více ►

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti Mgr. Jiřího Krátkého

cernin

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Mgr. Jiřího Krátkého, kterým informuje o programech realizovaných v roce 2022 a akcích plánovaných na rok 2023. více ►

Oslava 100. výročí České besedy Bela Crkva

thumb

V pátek 26. srpna Česká beseda Bela Crkva oslavila 100. výročí své existence za přítomnosti vedení a členů besedy a zástupců dalších českých spolků v Srbsku. Přítomné kromě předsedy České besedy Bela Crkva Václava Šístka oslovila rovněž… více ►

Vystoupení kapely HarMálek na Festivalu Banát v Českém Selu

thumb

V neděli 14. srpna proběhlo v Českém Selu, ve Vojvodině, v Srbsku vystoupení české kapely HarMálek na hudebním Festivalu Banát. více ►

„Český den“ a výstava „Z ženského úhlu“ v Sremských Karlovcích

thumb

V sobotu 4. června organizovala Česká beseda Nový Sad „Český den“ ve Sremských Karlovcích, kterého se zúčastnil i s projevem konzul Petr Doležal. více ►

Dny českého piva v Niši

thumb

V období 30. 7. – 1. 8. se v Parku svatého Savy v Niši konaly Dny českého piva, které organizoval místní krajanský spolek Češi jihovýchodu Srbska. U této příležitosti navštívil v sobotu 31. července Niš předseda Stálé komise Senátu… více ►

Festival Krása různorodosti 2021

thumb

Dne 16. července se 1. tajemnice velvyslanectví Petra Feiková v Bele Crkvi zúčastnila slavnostního zahájení festivalu Krása různorodosti, který s podporou Velvyslanectví České republiky, Obce Bela Crkva a Národnostní rady pro českou menšinu již… více ►

Oslavy Dne České národní rady

thumb

Dne 16. května, v den svatého Jana Nepomuckého, se v Českém Sele za přítomnosti první tajemnice velvyslanectví Petry Feikové konaly oslavy Dne České národní rady. více ►

Videozdravice ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka

thumb

Pan ministr Tomáš Petříček hovoří o Dni Čechů v zahraničí (4. února), který by se měl po ukončení legislativního procesu stát dalším významným dnem v českém kalendáři. více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

První Předchozí
1 2 3 4
Další Poslední