english  azərbaycan dili / по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární pomoc občanům ČR

Tato informace je určena pouze občanům ČR, kteří cestují do Ázerbájdžánu, nebo zde dlouhodobě pobývají.

V čem vám konzulární úsek může pomoci:

1.   Pokud váš cestovní pas pozbyl platnosti nebo došlo k jeho ztrátě, odcizení či poškození, konzulát může:

 • na základě předložené žádosti provést zjištění vašeho státního občanství. Po ověření vaší totožnosti dále může vydat náhradní (jednorázový) cestovní doklad, který vám umožní odcestovat do ČR;
 • vydat nový cestovní pas (doba vyřízení 120 dní).

2.   Pokud se vám v Ázerbájdžánu narodí dítě, uzavřete manželství nebo dojde k úmrtí vašeho příbuzného, můžete konzulární úsek požádat o:

 • zápis matriční události do zvláštní matriky v ČR;
 • vystavení duplikátu matričního dokladu.

3.   Pokud vejdete do styku s ázerbájdžánskými úřady a budete potřebovat vyřídit písemné formality, můžete požádat konzulární úsek o:

 • ověření pravosti podpisů či správnosti překladu z ruštiny do češtiny a naopak;
 • ověření správnosti fotokopie a opisu listin;
 • zprostředkování získání ověřeného výpisu z rejstříku trestů ČR.

4.   Pokud se dostanete do situace, kdy nebudete moci hájit své zájmy (např. z důvodu vážné nemoci nebo nehody), konzulární úsek může:

 • podniknout nezbytná opatření za účelem prozatímní ochrany vašich práv a zájmů;
 • i bez vaší plné moci zjišťovat u soudů a jiných orgánů stav věcí, které se týkají vašich práv a zájmů.

5.   Pokud se nebezpečně vyhrotí politická situace nebo nastane přírodní katastrofa, můžete se obrátit na konzulární úsek, který:

 • přijme odpovídající opatření směřující k vaší ochraně;

6.   Pokud jste se v době svého pobytu v Ázerbájdžánu ocitl/a v nouzi a další setrvání na jeho území by pro vás mohlo mít závažné následky:

 • neprodleně informujte zastupitelský úřad. V mimopracovní době se obracejte na konzulární pohotovost: +994 502 291 363;
 • pokuste se získat finanční hotovost potřebnou pro návrat do ČR od příbuzných nebo známých převodem přes společnost Western Union (nebo jiný soukromý finanční ústav);
 • v krajním případě můžete o finanční pomoc potřebnou k návratu do ČR požádat KO; vaše žádost však musí být opodstatněná a musíte počítat s tím, že se jedná pouze o půjčku, kterou budete po návratu muset uhradit vy nebo vaši příbuzní;

7.   Pokud jste byl/a zadržen/a nebo uvězněn/a:

 • můžete požádat ázerbájdžánské orgány, aby byl o této skutečnosti informován konzulární úsek;
 • konzul může informovat místní orgány, že se nacházíte pod ochranou konzulátu ČR a projevit zájem o důvod vašeho zatčení;
 • na základě vaší žádosti vám konzulární úsek může zajistit nebo zprostředkovat potřebnou právní pomoc a zastupování před soudem a jinými orgány (náklady na právní pomoc si však musí žadatel/ka uhradit sám/a).

8.   V případě úmrtí občana ČR konzulární úsek informuje Policii ČR a zajistí vystavení dokladů potřebných pro převoz ostatků zemřelého do ČR. Náklady na převoz hradí příbuzní zemřelého nebo příslušná pojišťovna.

Konzulární oddělení dále:

 • podniká ve shodě s právním řádem Ázerbájdžánu všechny kroky, které jsou zapotřebí k ochraně vašich zájmů ve věci dědictví;
 • zajišťuje doručování soudních dokumentů a ostatních dokladů vydaných orgány státní správy ČR a vyřizuje dožádání orgánů ČR v Ázerbájdžánu;
 • monitoruje trestné činy spáchané na občanech ČR v Ázerbájdžánu;
 • poskytuje pomoc letadlům a lodím ČR a jejím posádkám zejména v případech, kdy je třeba řešit konflikty s orgány Ázerbájdžánu.

V čem vám konzulární oddělení nemůže pomoci:

 • zajistit váš návrat do ČR na státní náklady;
 • zaplatit pokutu, účet za hotel, ošetření u lékaře ani uhradit žádné jiné, vámi způsobené pohledávky;
 • zapůjčit peníze - jen ve výjimečných případech a po předběžné dohodě o jejich vrácení (viz bod 6 „Pomoc v nouzi“);
 • vydat nový pas na počkání;
 • vměšovat se do soudního řízení a usilovat o vaše osvobození, pokud jste spáchali trestný čin na území Ázerbájdžánu;
 • nahrazovat služby cestovní kanceláře a poskytovat bankovní či pojišťovací služby.