česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Uzavření sňatku v Chorvatsku

Informace k dokladům, které jsou potřebné v případě uzavření sňatku českého občana v Chorvatsku.

Na chorvatském matričním úřadu je potřebné předložit:

  1. rodné listy snoubenců, nesmí být starší 3 měsíců
  2. vysvědčení o právní způsobilosti - vystavuje městský úřad v místě trvalého bydliště v ČR a nesmí být starší 3 měsíců ( zároveň potvrzuje rodinný stav - svobodný/á, rozvedený/á, vdovec/a)
  3. platný cestovní doklad ( jakožto doklad totožnosti)
  4. žádost o uzavření sňatku, podepsanou oběma snoubenci před chorvatským matričním úřadem

O sňatek je nutno na příslušném úřadu požádat 30 až 45 dní před termínem sňatku. Požádat musí oba snoubenci osobně.

  • všechny doklady, které jsou v českém jazyce, musí být přeloženy soudním tlumočníkem do chorvatštiny. V případě rodných listů či Vysvědčení o právní způsobilosti, případně jiného matričního dokladu, překlad není nutný, pokud je doklad vydán s Vícejazyčným dodatkem pro použití v EU.
  • pokud snoubenci nerozumí chorvatsky, musí si na své náklady k obřadu opatřit tlumočníka.

(Informace Matričního úřadu v Záhřebu pro oblast Centrum, tel.: 00385 1 6100541)