deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura velvyslanectví

 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

PhDr. Jiří Šitler

Politicko-ekonomické oddělení Mgr. Jan Brunner
zástupce velvyslance / vedoucí oddělení
 

Mgr. Brigita Kraus

 

Mgr. Robert Otepka
vedoucí obchodně-ekonomického úseku
  Ing. et Ing. Markéta Zahradníčková
 
 

Ing. Markéta Žebrakovská Šmatlánová, Ph.D.

Konzulární oddělení

Mgr. Michala Forstová
vedoucí oddělení
   
Hospodářské oddělení Ing. Jaroslav Šulák
vedoucí oddělení
České centrum - kulturní oddělení velvyslanectví

PhDr. Ondřej Černý
ředitel