deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Stáže na velvyslanectví

Hledáte stáž? Zkuste to u nás. Zastupitelský úřad Vídeň nabízí stáže a vyzývá zájemce k přihlášení do výběrového řízení.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁŽ NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ ČESKÉ REPUBLIKY VE VÍDNI

Kdo?
Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia), je-li bezúhonným a doloží-li další nezbytné dokumenty.

Jak?
Zájemci/-kyně o stáž musí předložit:

  1. Formulář „Žádost o studijní stáž“ – v příloze,
  2. Formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze,
  3. Formulář pro „Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů a zpracování osobních údajů“ – v příloze,
  4. Strukturovaný životopis, případně i doporučení,
  5. Motivační dopis – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže, znalost jazyka (dobrá znalost němčiny je podmínkou),
  6. Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia,
  7. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měs.).

Uchazeč o stáž zašle výše uvedené dokumenty na emailovou adresu vienna@embassy.mzv.cz . Po posouzení její vhodnosti a přínosu podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže.

V další fázi výběrového řízení vybraní uchazeči dodají fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

Podmínky?
Velvyslanectví ČR ve Vídni si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího konkrétního kandidáta /-ky.

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje ZÚ Vídeň a ústředí MZV ČR), který trvá 1-2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče (mj. schopnost zpracovávat informace – v rámci výběrového řízení může být otestováno), odborný zájem, jazyková vybavenost (znalost německého jazyka je podmínkou výkonu stáže).

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

Délka stáže: 2 - 6 měsíců

Stáž není placená. Na konci stáže dostanou stážisté závěrečné osvědčení ZÚ Vídeň shrnující výsledky stáže.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

přílohy

Žádost o studijní stáž na ZÚ Vídeň 93 KB DOC (Word dokument) 15.6.2022

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 29 KB DOC (Word dokument) 15.6.2022

Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů a... 44 KB DOC (Word dokument) 15.6.2022