монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Google
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vládní programy cílené ekonomické migrace

Od 1. 9. 2019 je možné získávat kvalifikované pracovníky z Mongolska skrze Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál.
 

Cílem jednotlivých Programů je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům či výzkumným organizacím, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

 

Vláda České republiky nařízením č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8.2019 schválila pro zastupitelský úřad v Ulánbátaru tyto roční kvóty:

Program kvalifikovaný zaměstnanec – 1000 žádosti

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – 30 žádostí

Program klíčový a vědecký personál – 4 žádosti

 

Tyto kvóty jsou rovnoměrně rozloženy do jednotlivých měsíců a jsou nepřekročitelné.

 

O konkrétním termínu podání žádosti na velvyslanectví bude v případě Programu každý žadatel informován prostřednictvím svého budoucího zaměstnavatele na základě e-mailu z velvyslanectví, adresovaném tomuto zaměstnavateli (nikoliv zaměstnanci). Žadatelé sami velvyslanectví nekontaktují. Musí vyčkat, až jim bude sdělen termín podání žádosti zaměstnavatelem. Termín stanovený velvyslanectvím je závazný. Žádost bude zpracována v úředních hodinách k tomu určených. Termíny ani pořadí žadatelů nelze měnit, a to z žádného důvodu. Nevyužitý termín tak propadá. V zájmu ostatních zájemců o zaměstnanecké karty proto důrazně vyzýváme, aby se žadatelé, kteří již figurují na seznamu a mají prostřednictvím zaměstnavatele či koordinátora dohodnutý termín k podání žádosti na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, v tento termín skutečně dostavili a nenechali jej propadnout.

 

Podrobné informace o jednotlivých Programech:

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/