english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání

Smluvní základna

  Výměnou nót mezi ZÚ Japonska v Praze a MZV ČR v roce 1994 byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese ČR do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a Československem a byly účinné ke dni jeho zániku. V politické oblasti se jedná o následující právní dokument: Protokol

Výměnou nót mezi ZÚ Japonska v Praze a MZV ČR v roce 1994 byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese ČR do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a Československem a byly účinné ke dni jeho zániku. V politické oblasti se jedná o následující právní dokument:

  • Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem, Londýn, 13.2.1957, vyhl. č. 26/1958 Sb.

Přehled všech uzavřených bilaterálních smluv je ke stažení zde.

přílohy

Přehled všech uzavřených bilaterálních smluv 26 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008