english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahájení Roku české kultury 2017 již 15. října 2016 v Toyamě

Rok 2017 představuje významné výročí v kontextu česko-japonských vztahů. Česká republika a  Japonsko si připomenou 60. výročí obnovení diplomatických vztahů. Protože si velmi vážíme popularity, které se v Japonsku tradičně těší česká kultura, využíváme nadcházejícího výročí k uskutečnění projektu její širší prezentace v této krásné zemi. Projekt jsme nazvali Rokem české kultury v Japonsku 2017. Propojení českých kulturních akcí pod jeden společný projekt umožní, a to nejen japonským zájemcům o české kulturní dění, zaznamenat a sledovat velkou část kulturních událostí spojených s Českou republikou probíhajících v Japonsku v roce 2017. Věříme, že projekt výrazně přispěje k dalšímu rozvoji česko-japonské kulturní výměny.

Stěžejní událostí Roku české kultury bude výstava vrcholného díla Alfonse Muchy - Slovanské epopeje. Japonsko se tak stane první zahraniční zemí, kde budou všechna díla tohoto významného cyklu vystavena. Výstava bude probíhat v termínu od 8. března do 5. června 2017 v Tokiu (viz blíže http://www.nact.jp/english/exhibitions/2016/alfons-mucha/). Pořadateli na japonské straně jsou National Art Center Tokyo, NHK, NHK Promotions Inc a Asahi Shimbun, na české straně Magistrát hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy.

Vedle uvedeného Muchova cyklu budou součástí programu Roku české kultury akce, organizované příspěvkovými organizacemi českého Ministerstva kultury či společně pořádané Českým centrem a Velvyslanectvím České republiky v Tokiu. Do projektu plánujeme taktéž zařadit akce, které v rámci oslav 20. výročí partnerství Prahy a Kjóta na rok 2017 připravuje Magistrát hlavního města Prahy.

Jsme velice rádi, že Rok české kultury mohl být zahájen již v říjnu tohoto roku, a to dne 15. října 2016 ve městě Toyama, výstavou českého skla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v  Toyama Glass Art Museum (viz blíže http://toyama-glass-art-museum.jp/en/), která probíhá ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze /UMPRUM/ a potvrvá až do února 2017. Výstava zaujme své návštěvníky nejen rozsahem, ale i tím, že skleněná (vele)díla nejsou jen souborně vystavena v klidných prostorách architektonického skvostu  významného japonského architekta Kengo Kumy, nýbrž jsou sama o sobě obdařena zvláštní impozantní  přítomností a komunikační silou.

Tato významná kulturí událost se tak dostává  na první místo v seznamu Roku české kultury. České sklo a české sklářství požívá mezinárodního uznání, a v Japonsku se těší neobyčejné oblibě. A právě mimořádná tvorba takových velikánů jako Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové je toho důkazem. Je zcela symbolické že výstva probíhá  v Toyamě, kde sklářství má bohau tradici a vřelý vztah k českému sklářskému uměleckému  řemeslu. Otevření výstavy byli přítomni za českou stranu zástupkyně českého velvyslanectví v Tokiu, vedoucí konzulárního a kulturního úseku, Mgr. Alice Marie Svobodová, ředitelka Českého centra Eva Takamine, vedoucí oddělení skla, keramiky a porcelánu  UMPRUM Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. a  Václav Řezáč, hostující profesor na Toyama City Institute of Glass Art (TIGA), kam jsou od vzniku institutu v roce 1991 zváni čeští skláři, aby japonské studenty učili českému sklářskému řemeslu (vi blíže  http://toyamaglass.ac.jp/school/index-en.php). Na japonské straně pak otevřeli výstavu místostarosta města Toyami Masayoshi Imamoto, ředitel Toyama Glass Art Museum Rioji Shibuya a zástupce Tokyo University of the Arts (Geidai) Junji Ito. 

Další zajímavé a přitažlivé kulturní projekty budou určitě vznikat i v průběhu roku 2017 a byla by škoda je do Roku české kultury nezařadit. Chápeme proto Rok české kultury jako projekt, který po celý rok 2017 zůstane živý a otevřený.

Přejme Roku české kultury 2017 hodně štěstí a mnoho spokojených návštěvníků.