english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání

Smluvní základna

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost) z oblasti kultury a sportu.

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost) z oblasti kultury a sportu:

Výměnou nót mezi ZÚ Japonska v Praze a MZV ČR v roce 1994 byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese ČR do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a Československem a byly účinné ke dni jeho zániku.

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska, Tokio, 20.1.1976, vyhl. č.81/1976 Sb.,

 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Divadlu Oldřicha Stibora v Olomouci, Praha, 20.12.1991,

Po 1.1.1993 uzavřela Česká republika s Japonskem následující dohody:

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Divadlu na Vinohradech, Praha, 22.3.1994,

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Janáčkovu divadlu v Brně, Praha, 20.3.1995,

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Divadlu v Plzni, Praha, 5.2.1996,

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu vlády Japonska Českému svazu juda, 7.3.1997

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Národnímu muzeu v Praze, Praha, 21.8.1997,

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Univerzitě Karlově v Praze, Praha, 15.12. 1998,

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Národní galerii v Praze, podepsána 17. 5. 1999 v Tokiu (ministry Janem Kavanem a Masahiko Komurou).

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Státní filharmonii Brno, podepsána 11.12.2000
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Národnímu divadlu moravskoslezskému v Ostravě, 11.4.2002
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení kulturního grantu Univerzitě Palackého v Olomouci, 20.3. 2003

Přehled všech uzavřených bilaterálních smluv je ke stažení zde.

přílohy

Přehled všech uzavřených bilaterálních smluv 26 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008