česky  english  shqip 

Advanced search

Informacion për Viza

Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë ka seksionin e vizave për territorin e Republikës së Shqipërisë. Qytetarët e Shqipërisë, mbajtës të pasaportave biometrike janë të përjashtuar nga kërkesat e vizave për qëndrim afatshkurtër (viza Shengen) që prej Dhjetorit 2010, në rast të një punësimi afatshkurtër deri 90 ditë ata duhet të aplikojnë pranë Ambasadës Çeke në Tiranë.
 

Qytetarët e vendeve të treta – mbajtës të lejeve afatgjata të qëndrimit me residencë në Shqipëri, ose rezidentët e përhershëm mund të aplikojnë për një vizë afatshkurtër (Shengen) pranë Ambasadës Çeke në Tiranë. Informacion i mëtejshëm ose kerkesat shtesë janë të disponueshme KETU.    

Për lloje të tjera vizash – vizë afatgjatë ose leje qëndrimi afatgjatë ata mund të aplikojnë pranë Ambasadës Çeke në Tiranë.

Për një takim për të paraqitur kërkesën tuaj, ju lutemi dërgoni një e-mail në: Tirana.Visa@mzv.gov.cz

Ju lutemi shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj, datën e lindjes, kombësinë, numrin e pasaportës tuaj dhe vlefshmërinë e saj, llojin e aplikimit (në rast aplikimi për kartën e punonjësit ju lutem vendosni numrin e vendit vakant të punës), numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit. Përfaqësuesi i Ambasadës do të caktojë takimin tuaj dhe do të përgjigjet me e-mail. Asnjë aplikim nuk mund të përpunohet pa u caktuar një takim.

Të gjitha intervistat për aplikantët për vizë/qëndrim afatgjatë mund të kryhen në gjuhën çeke ose angleze.  Në rast se Ju nuk flisni asnjërën nga gjuhët,  duhet të sigurojë një përkthyes.

 

Shënimi:

TË GJITHË DOKUMENTAT DUHET TË DORRËZOHEN NË ORIGJINAL DHE NGA NJE FOTOKOPJE.

Dokumentet mbështetëse mund të mos jenë më të vjetra se 180 ditë me përjashtim të pasaportës, dokumenteve të regjistrit (certifikatës së lindjes ose certifikatës së martesës nga Shqiperi jo me të vjetra se 90 ditë).  

Një dokument të ngjashëm me një ekstrakt nga regjistri penal (kriminal) i lëshuar nga gjykata kompetente e shtetit shtetas i së cilës jeni, si dhe shtetet në të cilat, në 3 vitet e fundit, keni banuar vazhdimisht për a periudhë më e gjatë se 6 muaj, ose një deklaratë nën betim të nënshkruar në rast se ky shtet nuk lëshon një dokument të tillë (nuk kërkohet nga një shtetas i huaj nën 15 vjeç). Dëshmi Penaliteti nga Shqiperia nuk duhet të jenë më të vjetra se 90 ditë.

Dokumentat duhet të përkthehet në gjuhën çeke dhe të verifikuar.

 Lista e përkthyesve zyrtarë në Shqipëri  klikoni këtu

Lista e përkthyesve zyrtarë në Republiken Çeke klikoni këtu (Tlumočník – jazyk albásnský – hledat)

Pasaportë - Dokumenti i udhëtimit duhet të jetë me validitet prej së paku një viti nga data e aplikimit për vizë, dokumenti  udhëtimit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta (pa asnjë vulë)

Diplomave dhe dokumenteve dhe fotografive të ngjashme (nëse pasqyrojnë pamjen e tanishme.  Do t'ju kërkohet të na tregoni origjinalet për të krahasuar me kopjet e verifikuara (si diplomë shkolle, patentë drejtimi, etj)

 

 

tarifa për vize  - klikoni këtu

Koha e përpunimit klikoni këtu

Sigurimi shëndetësor udhëtimit mbi 90 dite  klikoni këtu

Informacion mbi zgjatjen e vizave  - klikoni këtu

Regjistrimi i hyrjes dhe banimit në Republiken Çeke  klikoni këtu *

* Çdo i huaj më i vjetër se 15 vjeç kërkohet brenda tre ditëve pune pas mbërritjes në Republikën Çeke për të regjistruar vendin e qëndrimit në Inspektoratin e Policisë aliene. Hotelet përmbushin këtë kërkesë për mysafirët e hotelit. Shtetasit e BE dhe anëtarët e familjeve të tyre regjistrojnë vendin e tyre të qëndrimit brenda 30 ditëve dhe vetëm në qoftë se qëndrimi i tyre duhet të kapërcejë 30 ditë.)