česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční a státoobčanská agenda

Veškeré matriční události, které se týkají českých občanů a ke kterým došlo v zahraničí, musí být registrovány v České republice zvláštní matrikou vedenou Magistrátem města Brna. Ta následně vydává české oddací, rodné a úmrtní listy.

Český rodný list

thumb

Upozorňujeme všechny žadatele o zápis narození do zvláštní matriky, že současně budou žádat i o osvědčení o státním občanství na MČ Praha 1, osvědčení bude použito v případě žádosti o cestovní pas ČR pro Vaše dítě. Proces registrace nově… více ►

Osvědčení o státním občanství ČR

cz_mapa

Podle zákona o státním občanství ČR není dokladem o státním občanství ČR rodný list, oddací list či řidičský průkaz. více ►

Český úmrtní list

thumb

Český oddací list

thumb

Sňatek na Tchaj-wanu

thumb

Uzavření manželství v cizině je třeba bez zbytečného odkladu ohlásit českým úřadům pro zápis do matriky a vyžádat si český oddací list. více ►

Manželství na ČEKK uzavřít nelze

thumb

Vedoucí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou oprávněni přijímat prohlášení snoubenců o tom, že spolu chtějí vstoupit do manželství, avšak tento institut se netýká všech typů zastupitelských úřadů včetně kanceláří. Upozorňujeme proto… více ►