česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Držitelé tchajwanského cestovního pasu s vepsaným číslem ID nepodléhají pro krátkodobé ( do 90 dnů) pobyty v ČR/schengenském prostoru vízové povinnosti, pakliže účelem  cesty není výdělečná činnost. Držitelé tchajwanského cestovního pasu nicméně podléhají vízové povinnost pro dlouhodobá víza a pobyty (nad 90 dnů).

Držitelé tchajwanského cestovního pasu bez uvedeného čísla ID podléhají vízové povinnosti.

Držitelé tchajwanského cestovního pasu mohou podat žádost o dlouhodobé vízum či povolení k pobytu na kterémkoliv zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, neboť jsou zařazení do výjimky z místní příslušnosti při podání žádosti. Občané třetích zemí - jsou-li držitelé pobytového povolení Tchaj-wanu a pakliže pobývají na území Tchaj-wanu nepřetržitě po dobu nejméně 2 let - mohou podat žádost o víza na ČEKK Tchaj-pej.

Osobní přítomnost při podání víza je nutná.

Vízové žádosti se přijímají ve dnech Po-Čt v dopoledních hodinách.

Pro schengenská víza, dlouhodobá víza a pobyty platí výhradně e-mailový systém objednávání k podání žádosti na adrese Taipei.Visa@mzv.gov.cz. Podání žádostí o zaměstnanecké karty probíhá dle pravidel uvedených v článku: Objednávání k podání žádosti o zaměstnanecké pobytové tituly na ČEKK Tchaj-pej

K podání žádosti o dlouhodobá víza a pobyty předkládejte originály dokumentů nebo ověřené kopie. Upozorňujeme, že veřejné listiny, jako je výpis z Rejstříku trestů, vyžadují pro použití v ČR vyšší ověření - superlegalizaci.

Jednací jazyky
V souladu § 169 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění) jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu stanoveny čeština a angličtina.

Objednávání k podání žádosti o zaměstnanecké pobytové tituly na ČEKK Tchaj-pej

visa

Věnujte prosím pozor změnám, ke kterým došlo při žádostech o zaměstnanecké pobytové tituly. více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

thumb

Od 20. 9. 2023 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Informace o možnosti podávání žádostí bez osobního podání

thumb

S účinností ode dne 1. února 2021 umožňuje ČEKK Tchaj-pej na základě ustanovení § 169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, podávání žádostí o dlouhodobá víza (mimo účel podnikání), o pobytová oprávnění pro žadatele… více ►

Adaptačně-integrační kurzy pro cizince

thumb

Upozorňujeme, že cizincům, kterým bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky, jsou povini absolvovat adaptačně-integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k… více ►