english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024

V České republice se volby do Evropského parlamentu uskuteční v pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024. Volební místnosti budou otevřeny v následujících termínech:
v pátek 7. června od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu 8. června od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod a za Českou republiku bude v roce 2024 zvoleno 21 poslanců.


Státní volební komise vylosovala na svém jednání dne 23. dubna 2024 čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat na území ČR ve dnech 7. a 8. června 2024. 

Volby do EP_Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků do EP 2024 (PDF, 192 KB)


Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území ČR. Volič se tedy v tomto případě musí ve dnech voleb nacházet na území České republiky.

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasovat nelze. Korespondenční hlasování zákon o volbách do Evropského parlamentu v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného na Generálním konzulátu ČR v New Yorku se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít vydaný voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče musí být zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 31. května 2024, případně předána osobně nejpozději do středy 5. června 2024.

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Voličský průkaz však můžeme voliči předat, příp. zaslat poštou nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024.

Informace o způsobu a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Upozorňujeme, že pro tyto volby je možné předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů do 28. dubna 2024. To však má praktický smysl jen v případě osob, které na území ČR nemají trvalý pobyt a nejsou tedy zapsány do stálých seznamů voličů na území ČR.

přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2010