english  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska GK Sydney


Na Úřední desce Generálního konzulátu České republiky v Sydney jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s uvedeným ustanovením  zákona se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

1. Veřejné vyhlášky

 

 

2. Vyběrové řízení

Děkujeme za Váš zájem, ale v současnou chvíli žádné vyběrové řízení neprobíhá. 

 

3. Různé