english  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace pro cizince

Zde naleznete informace pro občany třetích zemí, kteří hodlají cestovat či dlouhodobě pobývat v České republice.

Informace o podmínkách vstupu a pobytu cizinců na území ČR naleznete spolu s dalšími informacemi na následujících místech:

Některé doplňujcí informace můžete nalézt na :

Vzdání se dočasné ochrany udělené v České republice na GK Sydney

Ukrajinští občané, kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na Generální konzulát České republiky v Sydney za těchto podmínek: více ►

Informace o možnosti podávání žádostí bez osobního podání

Občané Austrálie a Nového Zélandu mají možnost podat žádosti o některé typy dlouhodobých víz a pobytových oprávnění na GK Sydney bez osobní přítomnosti. více ►

Adaptačně-integrační kurzy

Nová povinnost pro cizince - do jednoho roku od převzetí průkazu o povolení k pobytu absolvovat adaptačně-integrační kurz více ►

Poučení pro žadatele o udělení víza

evropou_volnou_cestou

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem. více ►

Vstup a pobyt