english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza do Austrálie

Zde naleznete  některé informace o možnostech získání australských víz a potřebné odkazy. Upozorňujeme, že  víza  do Austrálie  NEJSOU v kompetenci Generálního konzulátu  České republiky v Sydney. Zveřejněné informace   jsou pouze  orientační. Veškeré dotazy týkající se australských víz je třeba  směřovat na  příslušné australské orgány.

Zde naleznete  některé informace o možnostech získání australských víz a potřebné odkazy. 

Upozorňujeme, že  víza  do Austrálie  NEJSOU v kompetenci Generálního konzulátu  České republiky v Sydney. Zveřejněné informace  jsou pouze  orientační.

Veškeré dotazy týkající se víz do Austrálie  je třeba  směřovat na  příslušné australské orgány.

Prostřednictvím internetu lze vyřídit většinu druhů víz i jejich případné prodloužení během pobytu v Austrálii. Všechny typy australských víz a způsob jejich získání lze nalézt na stránkách australského Ministerstva vnitra -  Department of Home Affairs.

 

I. Turistická víza

Nejčastějším typem víz pro krátkodobé turistické/obchodní nevýdělečné cesty je tzv. eVisitor vízum (651), o které mohou držitelé českých cestovních dokladů požádat bezplatně on-line: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/visit. Žadatel vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen emailem během několika hodin.

Upozorňujeme, že australské imigrační orgány mohou v některých případech požadovat dodatečné dokumenty, což může dobu zpracování žádosti prodloužit. Doporučujeme proto zajistit vízum pro vstup včas před odletem a letenku případně zajistit až poté, co žadatel vízum obdrží.

Pro pobyty za účelem turistiky a obchodu delší než 3 měsíce (až jeden rok) je potřeba požádat o tzv. Visitor Visa (600): https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/visit. Poplatek se liší dle požadované délky pobytu.

II. Studentská víza             

Informace o možnostech vyřízení studentských víz lze nalézt na https://www.border.gov.au/Trav/Stud. Problematika studentských víz je závislá na individuálních aspektech žádosti, a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím specializovaných cestovních kanceláří nebo migračních agentů v Austrálii.

III. Pracovní víza                 

Informace o možnostech vyřízení pracovních víz lze nalézt na https://www.border.gov.au/Trav/Work.  Problematika pracovních víz je závislá na individuálních aspektech žádosti, a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím zaměstnavatele v Austrálii, specializovaných společností nebo migračních agentů v Austrálii.

IV. Žádosti o ostatní typy pobytů (partnerská víza, dlouhodobý pobyt apod.)

Informace o možnostech získání všech ostatních typů víz v Austrálii naleznete na webových stránkách:  https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder

V. Tranzitní víza

Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má občan ČR zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, neopustí tranzitní prostor letiště, jeho odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a má doklady požadované pro vstup do cílové země.        

Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin při tranzitu Austrálií do další země a je udělováno bezplatně.                  
Dle informací poskytnutých ministerstvem imigrace a občanství nelze o tranzitní vízum požádat elektronickou cestou. Na stránce https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771 - je možné stáhnout formulář č.876, podat ho je však možné pouze na některém australském velvyslanectví nebo konzulátu, případně v autorizované cestovní kanceláři (viz výše). Další možností je požádat o klasické turistické vízum prostřednictvím internetu.

 

Využití migračních poradců a  dalších kvalifikovaných osob při vyřizování víz

V Austrálii mohou dle zákona poskytovat  vízové poradenství pouze kvalifikované osoby. Seznam těchto  osob a rozsah jejich komeptencí je k nelezení na  webových stránkách australského Ministertva vnitra:  https://www.mara.gov.au/

Pomoc  při vyřizování víz mohou poskytovat registrovaní migrační poradci  připadně další kvalifikované osoby  (např.  australští právníci) určené zákonem.

 

Elektronizace vízového procesu (VEVO)

Australské úřady postupně přistupují ke komplexní elektronizaci vízového procesu. Do cestovních dokladů tudíž nejsou ve většině případů vyznačována víza, ale povolení k vstupu je elektronicky registrováno přímo v centrálním systému (Visa Entitlement Verication System – VEVO: https://www.border.gov.au/Busi/Visa). Na základě zabezpečeného přístupu může držitel víza prověřit statut jeho pobytového titulu, datum udělení víza, jeho platnost apod.

UPOZORNĚNÍ:

Při změně cestovního dokladu (z důvodu jeho ztráty nebo uplynutí doby platnosti) musí držitel tohoto cestovního dokladu oznámit změnu a elektronicky spojit své původní pobytové povolení s číslem nového dokladu, prostřednictvím systému VEVO, viz výše.

REGISTRACE, PŘIHLAŠOVACÍ POVINNOST               

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje. Registrace turistů, vstupujících na území Austrálie, probíhá po příletu. Úředník DBPI registruje návštěvníky po vyplnění formuláře Incoming Passenger Card, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu.