b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů lokálních transformačních projektů 2022

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na lokální transformační projekty 2022.

Transformační lokální projekty tvoří nedílnou součást rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině a jsou každoročně realizovány formou grantů v gesci Velvyslanectví České republiky v Sarajevu.

Podmínky pro předkládání přihlášek pro udělení grantů v programu lokálních transformačních projektů pro rok 2022 jsou následující:

  • Žadatelem musí být subjekt legálně registrován v Bosně a Hercegovině, a jehož hlavní činnost je nezisková. 
  • Místní nevládní organizace, občanská sdružení, místní akademické instituce pracující na místních projektech; mezinárodní, mezivládní, multilaterální a náboženské instituce, organizace a agentury, jejichž aktivity se soustředí na místní rozvoj; regionální instituce nebo agentury v oblasti místní samosprávy.
  • Žadatel může předložit pouze jeden návrh.
  • Projekty musí být v souladu s prioritami lidských práv a transformační spolupráce v Bosně a Hercegovině a musí být zaměřeny na jedno z následujících témat:

 

                                                                   - občanská společnost, včetně obránců lidských práv;

                                                                   - svoboda projevu a přístupu k informacím, včetně svobody

                                                                     médií,

                                                                   - rovná politická a veřejná participace,

                                                                   - budování institucí právního státu;

                                                                   - rovnost a nediskriminace,

                                                                   - ochrana lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností

                                                                     a životním prostředím

 

  • Velvyslanectví ČR poskytne grant v max. výši 350.000,- CZK (cca 26.000,- BAM), částka musí být zaokrouhlena. Granty budou vypláceny v BAM. 
  • Aktuální kurz: 1,- BAM = 13,182 Kč
  • Finanční spoluúčast příjemce je minimálně 10 % celkového rozpočtu projektu (aktivity financované v rámci spoluúčasti musí být jasně definovány ve formuláři).
  • Realizace projektu je únor  – říjen 2022.
  • Identifikační formulář v anglickém jazyce, vyplněný na PC, opatřen razítkem a pověřenou osobou musí být doručen v papírové a elektronické podobě.
  • Termín pro předkládání žádostí: 8. října 2021, 12:00 hod. na tuto adresu:

 

Razvojna saradnja (TRANS)
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

 

A zároveň v elektronické podobě na adresu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

 

Pro další informace se neváhejte obracet na Oddělení rozvojové spolupráce Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině (tel: 033 587 052, 033 587 056) nebo na e-mailu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

přílohy

Formulář 59 KB XLS (Excel tabulka) 9.9.2021