česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úkoly Stálého zastoupení

Stálé zastoupení ČR při EU vzniklo k datu vstupu ČR do EU transformací ze Stálé mise ČR při Evropských společenstvích na základě usnesení vlády č. 208 z 27. února 2002.

Statutárním představitelem/kou a vedoucí/m Stálého zastoupení je mimořádný/á a zplnomocněný/á velvyslanec/kyně, stálý/á představitel/ka ČR při EU, který/á působí také jako stálý/á zástupce/kyně ČR ve Výboru stálých zástupců (COREPER II). 

Činnost Stálého zastoupení

Posláním Stálého zastoupení je zejména:

 • zastupovat zájmy ČR v orgánech a institucích EU;
 • dále posilovat pozici ČR ve strukturách EU včetně odpovídající přítomnosti občanů ČR v unijních institucích;
 • vytvářet podmínky pro prosazování zájmů ČR na zasedáních nejvyšších orgánů EU (Rady ministrů, Evropská rada);
 • udržovat a prohlubovat pracovní kontakty s představiteli institucí EU, misemi a Stálými zastoupeními zemí nebo nadnárodních a mezinárodních institucí a udržovat styky s občany ČR zaměstnanými či jinak působícími v institucích EU;
 • podílet se na zajišťování komunikace mezi orgány státní správy ČR a institucemi EU;
 • podílet se na formulaci postupu ČR v jednotlivých orgánech EU;
 • předkládat ústředí návrhy postupu pro řešení odborných otázek vztahujících se k problémům řešeným v orgánech a institucích EU;
 • obsazovat jednání odborných orgánů EU ve spolupráci s orgány a institucemi v ústředí;
 • poskytovat podporu vyslaným delegacím ČR při jejich jednáních;
 • všestranně informovat ústředí o činnosti EU;
 • napomáhat zvýšení informovanosti o ČR a jejím členství v EU.

Činnost Stálého zastoupení vychází z priorit zahraniční politiky České republiky a zájmů ČR na poli evropské integrace definované mj. v koncepci politiky ČR v EU

(Pramen: Organizační a provozní řád Stálého zastoupení ČR při EU z 1 .1. 2020)