česky  english 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura


Vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii
Stálá představitelka ČR při EU
 
Edita Hrdá
velvyslankyně
 

 

Útvar COREPER II


Edita Hrdá
velvyslankyně
vedoucí Stálého zastoupení
Stálá představitelka ČR v COREPER II

Tel.: +32 2 2139 114
Fax: +32 2 2139 185

Antici, oddělení Antici, vztahů s Evropským parlamentem a obecných záležitostí:
Kateřina Šustrová
Tel: +32 2 2139 209
Fax +32 2 2139 185

 

Útvar COREPER I


Lucie Šestáková
         velvyslankyně        zástupkyně vedoucí SZ        stálá představitelka ČR v COREPER I

 

Tel.: +32 2 2139 401
Fax: +32 2 2139 185

Mertens:
Ondřej Hofmann
Tel: +32 2 2139 445
Fax +32 2 2139 185

 

Útvar COPS


Jitka Látal Znamenáčková
velvyslankyně
zástupkyně vedoucí SZ
Stálá představitelka ČR v COPS

 

Tel.: +32 2 2139 106
Fax: +32 2 2139 136

Nicolaidis:
Pavlína Rehor
Tel: +32 2 2139 198
Fax +32 2 2139 136

 

Útvar ORG


Ivan Hotěk
velvyslanec
zástupce vedoucí SZ

 

Tel.: +32 2 2139 160
Fax: +32 2 2139 186
 

Oddělení právní

Dominika Czechová

Tel.: +32 2 2139 266
Fax: +32 2 2139 287
 

Oddělení zemědělství a životního prostředí

Tomáš Vacenovský

Tel: +32 2 2139 406
Fax: +32 2 2139 184
 

Oddělení vnějších vztahů


Tamara Katuščák

Tel.: +32 2 2139 263
Fax: +32 2 2139 136

Oddělení registru spisů / centrální sekretariát
 

Lucie Fehérová

Tel.: +32 2 2139 161
Fax: +32 2 2139 186

Oddělení finanční a kohezní politiky

 

Alex Ivančo

Tel.: +32 2 2139 149
Fax: +32 2 2139 287

Oddělení konkurenceschopnost a TTE
 

Martin Bednář
Tel.: +32 2 2139 505
Fax: +32 2 2139 184
 

Oddělení SZBP / SBOP

 

Eva Kratochvílová

Tel.: +32 2 2139 197
Fax: +32 2 2139 136

Oddělení informačních a komunikačních technologií
 

Martin Kříček

Tel.: +32 2 2139 240
Fax: +32 2 2139 186

Oddělení obchodní politiky

Ludmila Hyklová

Tel.: +32 2 2139 104
Fax: +32 2 2139 287

Oddělení EPSCO, EYCS, věda a výzkum

Radka Stupková

Tel.: +32 2 2139 430
Fax: +32 2 2139 184

Vojenský úsek

Petr Havelka

Tel: +32 2 2139 162
Fax: +32 2 2139 136

Oddělení finančně hospodářské

Michel Kolaříková

Tel.: +32 2 2139 123
Fax: +32 2 2139 186

Oddělení  justice a vnitra
 

Tomáš Hach

Tel.: +32 2 2139 215
Fax: +32 2 2139 287
 
    Oddělení provozu 

Martina Svojše

Tel.: +32 2 2139 239
Fax: +32 2 2139 186