česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak ovlivnit předpisy EU

Orientovat se v legislativním procesu na úrovni EU není jednoduché. Podnikatelé ale mají nejen možnost se s platnými předpisy seznámit, ale také je při jejich vzniku výrazně ovlivnit.

Informace uvedené v této sekci by vám měly pomoci porozumět evropskému zákonodárství. Právě zde je možné nalézt odpověď na otázky: kde se seznámit s jednotlivými připravovanými iniciativami; kde a jakým způsobem vyjádřit svůj názor k připravovaným legislativním aktům (veřejné konzultace); kde sledovat proces projednávání a přijímání legislativních aktů v jednotlivých orgánech EU; kde nalézt informace o platné legislativě jak na úrovni EU, tak v jednotlivých členských státech aj.

Vzhledem k značnému významu standardizace pro podnikatele je také připraven oddíl se základními informacemi o normách a o procesu normotvorby na evropské úrovni.

Další informace najdete rovněž na stránkách BusinessInfo.cz. Případné dotazy může zodpovědět CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU (kontakt: brussels(at)cebre.cz).