english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Oslo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká vědecko-výzkumná mise v Trondheimu mapovala možnosti spolupráce v cirkulární ekonomice

Ve dnech 23. – 24. dubna 2024 navštívili Norsko zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a vybraných českých výzkumných pracovišť zabývajících se různými obory cirkulární ekonomiky. V rámci projektu ekonomické a vědecké diplomacie (PROPED) v regionu Trøndelag (střední Norsko) navázali cenné kontakty s norskými partnery, sdíleli s nimi zkušenosti a projednali možnosti spolupráce, a to především v oblastech udržitelného stavebnictví a odpadového hospodářství.

Celospolečenská poptávka po „cirkularizaci“ ekonomiky bude v Norsku v následujících letech dynamicky růst. Řada praktických cirkulárních řešení přitom vychází z práce vědců a výzkumníků. České a norské výzkumné instituce již úspěšně spolupracují v celé škále oborů (mj. lékařský výzkum, geologie, polární věda, ICT, atd.). Další slibnou oblast s velmi dobrým potenciálem představuje cirkulární ekonomika. A vzhledem k tomu, že třetí největší norské město Trondheim je tradičním centrem norského technologického výzkumu, zamířila česká delegace právě tam.

Českou misi v Trondheimu vedl vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí MŽP David Surý. Mezi účastníky byli zástupci čtyř výzkumných institucí – Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha a Výzkumného ústavu vodohospodářského. Delegaci doplnili zástupci sociálního družstva Diakonie Broumov, které se prakticky věnuje cirkulárnímu využití textilních materiálů.

První den programu zahájilo jednání v SINTEF, jedné z největších nezávislých výzkumných institucí v Evropě (přes 2 tis. zaměstnanců, roční tržba 4 mld. NOK). Zaměřilo se na témata cirkulárních stavebních materiálů a inovativní energetická řešení pro konstrukci a provoz budov. Jednání přitom proběhlo v bezemisní budově ZEB Lab, která zároveň slouží jako výzkumná laboratoř. Následovalo setkání se zástupci krajské samosprávy regionu Trøndelag. V centru pozornosti zde byly možnosti samosprávy při realizaci environmentálních strategií, včetně módů spolupráce s dalšími aktéry. Praktická exkurze na staveniště budoucí školy poskytla možnost prodiskutovat problematiku snižování emisí na staveništích, recyklace materiálů či digitalizace ve stavebnictví. Na závěr dne jednala delegace se zástupcem obchodní komory pro oblast středního Norska. Řeč byla mj. o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, principech udržitelnosti v procesu veřejných zakázek, pomoci pro malé a střední podniky na poli cirkularity, apod.

Druhý den zavedl účastníky nejprve na největší univerzitu v Norsku, prestižní technologickou univerzitu NTNU (Norwegian University of Science and Technology, 43 tis. studentů, 400 oborů). Zde proběhla schůzka s děkankou Fakulty architektury a designu a dalšími experty zabývajícími se principy zelené tranzice v urbanistickém plánování a architektuře a také udržitelností využívání plastů ve vodním prostředí. Následovala návštěva strojírenské společnosti Sandvik Coromant, která při výrobě obráběcích technologií aktivně pracuje s recyklací výrobních materiálů a snižováním uhlíkové stopy. Nakonec se delegace přesunula do města Verdal, kde proběhly schůzky se zástupci podnikatelského inkubátoru Proneo a vedením klastru firem Civac. Živá diskuze se zabývala tématy recyklace odpadových surovin, udržitelného stavebnictví či možnostmi ovlivnění přístupu obyvatel ve vztahu k recyklaci a třídění odpadu.

Česká delegace měla během jednání opakovaně možnost prezentovat aktivity zúčastněných institucí v oblasti cirkulární ekonomiky, včetně akčního plánu Cirkulární Česko 2040. Schůzky prokázaly, že existuje zajímavý potenciál pro vzájemnou výzkumnou spolupráci a detailnější sdílení zkušeností, a to s přínosem pro obě strany. Akce byla českými i norskými účastníky vnímána jako velmi úspěšná a užitečná, neboť díky ní získali cenné kontakty a partnery pro pokračování v konkrétních jednáních.

 Autor: Ondřej Fiala, zástupce velvyslance, Zastupitelský úřad ČR v Oslo  

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika

Vědeckovýzkumná mise do Norska - cirkulární ekonomika