english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Práce v Norsku, vysílání pracovníků

Norsko je prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru součástí vnitřního trhu EU a proto se na něj vztahují i základní svobody pro pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Pravidla pro vysílání pracovníků platná v Norsku vycházejí z unijní legislativy a jsou tak podobná jako v zemích EU. Přesto v praxi bývá někdy složité některá v zemi platná pravidla či zavedené postupy správně interpretovat či rychle nalézt informace o aktuálních pracovních podmínkách upravených národní legislativou, jako jsou např. maximální délka pracovní doby, minimální mzda, ochrana zdraví a bezpečnosti na pracovišti atd. Níže naleznete souhrn základních informací využitelných pro úvodní orientaci v problematice vysílání pracovníků do Norska z pohledu české firmy či vyslaného pracovníka.
 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    

 

Uváděné informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů či z komunikace ZÚ Oslo s relevantními norskými úřady. Zdaleka nemusí jít o vyčerpávající přehled všech zákonných povinností a pravidel, a proto vždy doporučujeme případné problematické body konzultovat s věcně příslušnými norskými subjekty.