english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Doing Business – informace pro české firmy

České firmy, které uvažují o vstupu na norský či islandský trh, mohou nalézt užitečné informace v několika příručkách a publikacích zpracovanými buď místními poradenskými společnostmi či subjekty zabývající se prohlubováním obchodních vazeb. Některé z těchto příruček lze nalézt níže. 

Norsko

  • Příručka "Doing Business in Norway" vydaná právně-poradenskou společností Arntzen de Besche v r. 2016 a aktualizovaná o rok později je prozatím jednou z nejobsáhlejších publikací věnující se norskému právnímu a daňovému systému. Příručka je naspána v anglickém jazyce a je propagovaná např. i Osloskou obchodní komorou. 
  • Základní informace o založení firmy v Norsku, norském daňovém systému či obchodní kultuře lze nalézt také na webových stránkách Innovasjon Norge. Innovasjon Norge je vládní agenturou na podporu exportu a investic, která má zastoupení ve více než 30 zemích světa a její pobočky se nalézají ve všech norských krajích. 
  • O podnikatelském prostředí v zemi se lze dozvědět mnoho relevantních informací v každoročně vydávané brožuře Světové banky "Doing Business".
  • Užitečnou příručkou je rovněž každoročně aktualizovaná publikace poradenské společnosti Grette "Doing Business in Norway", která se na více než 120 stranách věnuje občanskému právu, daním, systému veřejných zakázek či zaměstnávání v Norsku.  
  • Právní poradenství pro české firmy se zájmem o účast na veřejných zakázkách v Norsku může poskytnout firma Stiegler. Pro více informací kontaktujte Velvyslanectví ČR v Oslo.

 

Island

  • O podnikatelském prostředí v zemi se lze dozvědět mnoho relevantních informací v každoročně vydávané brožuře Světové banky "Doing Business".
  • Základním informace o všech aspektech podnikání na Islandu lze nalézt v příručce "Doing Business in Iceland" vydané prozatím naposledy v dubnu 2020 vládní agenturou na podporu zahraničních investic "Invest in Iceland".