česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Studentské stáže na Stálé misi ČR při OECD

Stálá mise ČR při OECD v Paříži nabízí studentům vysokých škol krátkodobé praktické stáže. Potřebné formuláře pro předložení žádosti o stáž je možné nalézt na internetových stránkách MZV ČR. 

Předpokladem pro přijetí stážisty/stážistky je především motivace, zájem o aktivní zapojení do činnosti Stálé mise ČR při OECD a o problematiku, kterou se OECD zabývá a potřebné jazykové schopnosti (výborná AJ, alespoň základy FR). 

Během stáže se zájemce seznámí s činností Stálé mise ČR a sekretariátu OECD. Stážista se (v roli pozorovatele) spolu s diplomaty Stálé mise nebo s experty z ČR účastní vybraných jednání výborů OECD a z jejich zasedání následně připravuje písemný záznam.  

Stážista má možnost nahlédnout do práce diplomatů naší Stálé mise při OECD a podílet se na zpracování různých analýz. Konkrétní zaměření lze zvolit ze širokého spektra oborů, kterým se OECD věnuje, jako například hospodářský rozvoj, energetika, rozvojová spolupráce, životní prostředí apod.  

Stálá mise neposkytuje stážistům žádnou odměnu, nezajišťuje jejich ubytování nebo pojištění a nemůže hradit ani žádné další náklady se stáží spojené. 

Jak se ucházet o stáž? 

Zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis v českém jazyce vedoucímu Stálé mise při OECD poštou nebo elektronicky na adresu oecd.paris (at) embassy.mzv.cz. 

Ve svém motivačním dopise uveďte, v jakém termínu chcete stáž absolvovat. Délka stáže je obvykle tři měsíce. V odůvodněných případech lze realizovat i stáže kratší, minimálně však v rozsahu jednoho měsíce. Stáže probíhají po celý rok, s výjimkou letních měsíců (červenec a srpen). 

Po obdržení kompletní žádosti bude tato nejprve posouzena vedením Stálé mise a následně v závislosti na jeho rozhodnutí postoupena ke schválení příslušným útvarům MZV ČR v Praze. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu doporučujeme žádost podat s dostatečným (několikaměsíčním) předstihem před datem plánovaného zahájení stáže. 

O podmínkách stáží se můžete blíže informovat i telefonicky na čísle + 33 1 46 47 29 49.