česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Změny ve vízové proceduře

Výše uvedené změny začnou být aplikovány počínaje 31. červencem 2019. více ►

Jak pozvat cizince

Cizince lze do ČR pozvat dvěma způsoby: úředně ověřeným pozváním – podávaným na tiskopise nebo neoficiálním pozváním podávaným dopisem psaným volnou formou. více ►

Lékařská zpráva u žádostí o víza nad 90 dní a o dlouhodobý pobyt

Cizinec je povinen na požádání ZÚ předložit lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí s úředním překladem; o předložení lékařské zprávy však lze požádat pouze v případě důvodného podezření ZÚ, že závažnou nemocí trpí. více ►

Cestovní zdravotní pojištění

Následující informace je platná pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. více ►

Jednací jazyk

Velvyslanectví České republiky v Dillí oznamuje, že v souladu § 169 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění), jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu čeština, hindština a… více ►

Informace pro vízové žadatele – důležité upozornění

Zájem o dlouhodobá pobytová oprávnění, zejména tzv. zaměstnanecké karty dlouhodobě převyšuje možnosti Zastupitelského úřadu ČR v Dillí, potažmo možnosti České republiky. Těmto reálným možnostem odpovídá nastavení slotů, zveřejněné na webových… více ►

O dokladech:

Žádáme vás, abyste nám na velvyslanectví iniciativně nezasílali e-mailem, faxem nebo poštou podpůrné doklady k žádostem o vízum, a učinili tak pouze v případě, že k tomu budete vyzvání pracovníkem velvyslanectví. Před osobním podáním žádosti… více ►

Obecné informace:

Na webových stránkách našeho velvyslanectví jsou k dispozici veškeré potřebné informace k vízovému procesu v češtině a angličtině. Žádáme, abyste se s nimi před zahájením tohoto procesu seznámili. Informace, které jsou na těchto webových… více ►

Režim student

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen Režim student: koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. více ►