Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Španělsko Grenada
Španělsko Španělsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y el Reino de Espaňa sobre asistencia juridica, reconocimiento y ejecucion de sentencias en asuntos civiles
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1987-05-04 Madrid
Vstup v platnost 10.12.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 6/1989 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Kingdom of Spain on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-10-08 Madrid
Vstup v platnost 1.7.2011
Publikace č. 57/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Španělského království o vzájemném zastupování při vydávání schengenských víz sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2010-10-04 Madrid
Datum a místo podpisu 2010-09-27 Madrid
Vstup v platnost 25.10.2010
Publikace č. 101/2010 Sb.m.s.

Úmluva mezi Republikou československou a Republikou španělskou o rovnocenném vyplácení náhrad při pracovních úrazech v průmyslu sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1932-06-29 Madrid
Vstup v platnost 29.6.1932
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smírčí a rozhodčí smlouva mezi Československou republikou a Královstvím španělským

Název v cizím jazyce Traite de Conciliation, de Reglement Judiciaire et d´Arbitrage entre la République Tchécoslovaque et l´Espagne
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1928-11-16 Praha
Vstup v platnost 30.11.1929
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 18/1930 Sb.

Program spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007

Název v cizím jazyce Programa Ejecutivo de Colaboración en los ámbitos de la cultura, la educación, la juventud, la educación física y el deporte entre el Gobierno de la República Checa y el Reino de Espana para el período 2004 a 2007
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-12-15 Praha
Vstup v platnost 15.12.2004
Publikace č. 9/2005 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím

Název v cizím jazyce Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre la República Checa y el Reino de Espaňa
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-03-23 Praha
Vstup v platnost 1.5.2004
Publikace č. 53/2004 Sb.m.s.

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím

Název v cizím jazyce Convenio de seguridad social entre la República Checa y el Reino de Espana
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2002-05-13 Valencia
Vstup v platnost 1.5.2004
Publikace č. 52/2004 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Acuerdo de transporte aereo entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Espaňa
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-09-04 Praha
Vstup v platnost 7.5.1974
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 89/1974 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convenio entre la República Socialista Checoslovaca y Espaňa para evitar la doble imposicion y prevenir la evasion fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1980-05-08 Madrid
Vstup v platnost 5.6.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 23/1982 Sb.

Dodatek o zastupování v Andorrském knížectví k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Španělského království o vzájemném zastupování při vydávání schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2019-11-20 Madrid
Datum a místo podpisu 2019-11-18 Madrid
Vstup v platnost 1.12.2019

Základní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio basico de cooperación científica y tecnica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Espaňa
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-01-16 Madrid
Vstup v platnost 28.2.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 17/1980 Sb.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Ministerio de Educación, Juventud y Cultura Física de la República Checa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Espaňa sobre creación y funcionamiento de secciones bilingües de espaňol en Institutos de la República Che...
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-03-05 Madrid
Vstup v platnost 5.3.2001
Publikace č. 35/2001 Sb.m.s.

Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem zahraničních věcí Španělského království

Název v cizím jazyce Protocolo de cooperacion entre el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de la República Federativa Checa y Eslovaca y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Espaňa
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1990-12-12 Madrid
Vstup v platnost 12.12.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a kultury Španělska o zřízení a rozvoji česko-španělských tříd a jejich činnosti na gymnáziích v České republice

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Ministerio de Educación, Juventud y Cultura Física de la República Checa y el Ministerio de Educación y Cultura de Espaňa sobre el establecimiento y desarollo de las Secciones checo-espaňolas y sus actividades en los Institutos ...
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-04-23 Praha
Vstup v platnost 23.4.1997

Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

Název v cizím jazyce Tratado de relaciones de amistad y cooperacion entre la República Federativa Checa y Eslovaca y el Reino de Espaňa
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1991-11-11 Praha
Vstup v platnost 10.12.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 578/1992 Sb.

Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1990-12-12 Madrid
Vstup v platnost 30.4.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 335/1992 Sb.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska

Název v cizím jazyce Tratado de cooperación cultural entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Espaňa
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-03-07 Madrid
Vstup v platnost 8.10.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 5/1980 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě a Protokol

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Socialista Checoeslovaca y el Gobierno del Reino de Espaňa sobre transportes internationales por carreteria e Protocolo, Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouver...
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-03-07 Madrid
Vstup v platnost 24.6.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 155/1979 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziíc...

Název v cizím jazyce Tratado entre la República Checa, representada por el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, y el Reino de Espaňa, representado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, relativo al funcionamiento y actividad de las secciones b...
Země a mez. organizace Španělsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2021-11-16 Praha
Vstup v platnost 1.1.2023
Publikace č. 5/2023 Sb.m.s.
.