español  česky 

rozšířené vyhledávání

Držitelé ceny Gratias agit

Cenu Gratias agit uděluje od roku 1997 ministr zahraničních věcí České republiky jako ocenění předních osobností a organizací za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Touto cenou mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Španělsko má dosud čtyři laureáty ceny Gratias agit:

Kateřina Vlasáková (2018) - Sborník laureátů Gratias agit 2018

 • je lektorka českého jazyka, překladatelka a propagátorka české kultury ve Španělsku
 • vystudovala obory čeština a francouzština s pedagogickým zaměřením na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • od roku 1988 učí češtinu na Univerzitě v Santiagu de Compostela, od roku 2010 zde vede Centrum moderních jazyků
 • byla vůbec prvním vyučujícím českého jazyka a reálií ve Španělsku
 • zasloužila se o vybudování významné sbírky bohemistických publikací na Univerzitě v Santiagu de Compostela
 • na podporu jazykové výuky překládá české autory do španělštiny a galicijštiny (např. Sto povídek, aneb nesplněný plán Jiřího Suchého, Z Čech až na konec světa Aloise Jiráska, Antikódy Václava Havla či Krásy a tajemství České republiky Bohumila Vurma)
 • podílí se na organizaci výstav, koncertů, přehlídek českých filmů, diskuzí a přednášek českých osobností v Galicii
 • v roce 2016 se zasloužila o překlad libreta Adolfa Hoffmeistera k opeře Brundibár do galicijštiny, opera pak byla uvedena v Santiagu de Compostela a Vigu

Clara Janés Nadal (2017) - Sborník laureátů Gratias agit 2017

 • je významná španělská básnířka, prozaička, překladatelka české literatury a propagátorka české kultury ve Španělsku a španělsky mluvících zemích.
 • vystudovala filosofii a literaturu na univerzitách v Barceloně, Pamploně a na francouzské Sorboně
 • vydala přes 50 překladů děl českých básníků a prozaiků (Holan, Seifert, Halas, Orten, Nezval, Mácha, Neruda, Čapek atd.) a řadu novinových článků o české poezii
 • základním impulsem pro překládání české poezie se stal její osudový umělecký a osobní vztah s Vladimírem Holanem, který blíže popsala v knize Hlas Ofélie (2005), na níž pracovala dlouhých 12 let
 • Holanovi věnovala též biografii Cesta na Kampu (2006) a velkou antologii Jeskyně slov (2011)
 • je držitelkou mnoha domácích i zahraničních ocenění; v roce 2000 obdržela z rukou prezidenta Havla Medaili za Zásluhy I. stupně za svůj přínos pro rozvoj česko-španělských vztahů
 • v roce 2015 byla zvolena členkou Královské španělské akademie (Real Academia Española)

Fernando de Valenzuela Villaverde (2007) - Sborník laureátů Gratias agit 2007

 • publicista, novinář, překladatel české literatury
 • v roce 1971 ukončil s vyznamenáním obor filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1972 obhájil doktorskou práci vedenou profesorem Janem Patočkou (byl jeho posledním doktorandem)
 • byl redaktorem a šéfredaktorem mnoha periodik (La Calle, deník Mundo Obrero Diario, španělské vydání časopisu Lettre Internationale, časopis Tiempo de Paz, týdeník El Globo, deník El Sol)
 • působil v několika tiskových agenturách (tiskový odbor Ministerstva kultury Španělska, mluvčí Comunidad Autónoma de la Rioja, tisková agentura ANI)
 • byl vedoucím pobočky tiskové agentury EFE ve Varšavě a v Praze, spolupracovníkem polského deníku Fakt, editorem časopisu Quorum Digital, dopisovatelem české BBC v Madridu a náměstkem ředitele tiskové agentury EFE pro mezinárodní vztahy
 • do roku 2006 byl předsedou Výkonného výboru Sdružení evropských novinářů

Monika Zgustová (2004) - Sborník laureátů Gratias agit 2004

 • nejvýznamnější a nejaktivnější překladatelka a vydavatelka děl českých autorů ve Španělsku 
 • nejvýraznější propagátorka české literatury a kultury obecně ve Španělsku
 • vydala přes 40 překladů knih českých autorů (Hašek, Seifert, Hrabal, Havel, Kundera, Kolář, Šiktanc, Škvorecký a další)
 • za své překlady získala literární cenu Serra d´Or (překlad Hrabala), Cenu města Barcelona a Cenu Katalánské kultury (obě za překlad Haškova Dobrého vojáka Švejka), byla finalistkou Evropské ceny za překlad
 • přednáší o české kultuře v USA, Kanadě, na evropských univerzitách a v kulturních centrech
 • vydala biografii B. Hrabala V rajské zahradě trpkých plodů, románovou trilogii Grave cantabile a romány Peppermint frappé a Tichá žena

 

přílohy

Sborník Gratias Agit-2004 833 KB PDF (Acrobat dokument) 26.8.2008

Gratias agit 2007 422 KB PDF (Acrobat dokument) 14.10.2008

Gratias agit 2018 - laureáti 11 MB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2018